Open brief aan de raadsleden

Geachte raadsleden,

Met verbazing hebben wij het politieke schouwspel van afgelopen donderdag mogen aanschouwen. Het vraag- en antwoordspel was als een goed in elkaar gezet toneelstukje geregiseerd met in aanvang meteen al een uitstekend geoefende inleiding door wethouder Korf. Het ging niet meer om de inhoud maar om de vorm. Een vorm die de democratie een stukje zou helpen, maar de bevolking volledig buiten spel zette.

Wij merken dat de politiek dit dossier zat is. En dat is nog te begrijpen ook. Maar ondanks die vermoeidheid gaat u over anderhalve week wel een besluit nemen. Een besluit op basis waarvan? U beweerde allen nu wel voldoende te weten om tot een juiste keuze te kunnen komen. Velen van U speelden het spel van de PvdA voorzitter mee en streepten maar al te makkelijk zomaar wat modellen weg. Was dat nou de bedoeling van een debat welke zou gaan om beeldvorming?

Slechts enkelen van u wilden model 6 nog wel een serieuze kans geven, maar echte politieke druk heeft de wethouder daaromtrent niet gevoeld. Een toezegging het nog wel ‘even’ door te willen rekenen, was eerder een politiek correcte uitspraak, dan een werkelijk willen en doen. Datzelfde gold voor het weer opnieuw bekijken van de bouwopgave van de provincie. Een mooie volzin vanuit het ambtelijke apparaat dat de actuele getallen staan vermeld in het ‘uitgangspunten’ boekje, namen de meesten van u voor waarheid aan.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Waarschijnlijk hebben wij ons dan wel weer vergist in de betekenis van het woord ‘beeldvorming’. Voor ons is het beeld vertroebeld en kijken we helaas met weinig vertrouwen uit naar uw besluit over ruim anderhalve week.

Maar voordat het zover is, vragen wij u samen met ons naar plan 7 van VSV te kijken. Ook dat model is natuurlijk nog niet doorgerekend, maar biedt wellicht een compromis, waar velen zich in kunnen vinden. Laat u dus niet leiden door de tijdsdruk, maar door de realiteit van wat mensen in het gebied zelf vinden.

Hoogachtend,
Lidwina Wever
Actiegroep Velserbroek Oost

Laat een reactie achter