Het woord is aan u: is plan 7 het overdenken waard?

Het nieuwe VSV plan (ook wel als plan 7 bestempeld) gaat uit van het deels groen houden van de Grote Buitendijk. De bebouwing zou dan vooral moeten plaatsvinden aan de buitenzijden van het gebied.

vsv.jpgDit alternatief werd door VSV voorzitter Floor Bal ingebracht als een compromis model. De raad kon het model nog niet beoordelen omdat het net zoals plan 6 niet is doorgerekend.
In diverse gesprekken met Floor Bal hebben wij aangegeven zelf met niet meer modellen te komen. Model 6 is voor de actiegroep de maximale handreiking geweest om het gebied te ontwikkelen.

Toch is het zinvol naar compromis modellen te kijken. Dat proces van modellen combineren heeft veel te weinig plaatsgevonden. Nu er binnen twee weken een besluit genomen gaat worden, kan het zinvol zijn, samen te werken in het maken van een bruikbaar compromis en dat opnieuw aan de raad voor te leggen.

In dit model blijft een groot gedeelte van de Grote Buitendijk groen – zie donkergroene vlak. VSV verhuist naar de oostzijde van de Oostlaan met 7 velden en de nodige voorzieningen – natuurlijk zo beperkt mogelijk en nee, dus geen nieuwe supermarkt. Woningbouw zou dan op de huidige lokatie van de velden kunnen plaatsvinden, aangevuld met mogelijkheiden in de zuid-oost punt van de wijk. Met name de bewoners in dat gebied zullen hun bezwaren kenbaar maken. Daar zouden stukjes van de andere modellen op kunnen worden toegepast, waardoor een breed groenbuffer tussen de huidige bewoning en de mogelijk toekomstige bewoning kan worden gerealiseerd. Eén en ander hangt natuurlijk af van de hoeveelheid woningen die aan de Broekerook kunnen worden gebouwd.

Wat ons betreft is het woord nu aan u: de bewoners. Model 6 maakt weliswaar nog een kleine kans op de ‘reservebank’, maar we moeten ons realiseren dat de politieke meerderheid zich gisteravond wederom heeft uitgesproken voor massale woningbouw.

Download plan 7.

Reageer onderstaand live!

8 reacties

 1. D.Bakkenes op 16 januari 2009 om 16:46

  Plan 7 is zo’n gekke optie nog niet en als dit plan het zou worden dan denk ik dat er een goede compromis is tussen groen en woningbouw.

  succes

 2. p.j.rozemeijer op 17 januari 2009 om 19:43

  conform Bakkernes

 3. K. van Slooten op 18 januari 2009 om 11:29

  Alles wat er gedaan zal worden haalt het landelijke weg, maar als er persé toch iets gedaan moet worden dan lijkt plan 7 het best haalbare. Ook speelgelegenheid voor de buurtjeugd creëren!
  Actiegroep bedankt voor de inspanningen!

  Dus: voor plan 7 (VSV-plan).

  K. van Slooten,

 4. Ronald en Carin de Graaf op 18 januari 2009 om 11:29

  Peter,
  Allereerst de complimenten over je optreden van gisteravond. En ook nog bedankt daarvoor.
  Plan 6 wordt misschien niet HET plan maar zit toch nog op de resrvebank. Je weet maar nooit of dit plan ten tijde v/e recessie toch v/d bank af wordt gehaald en in moet vallen.
  Plan 7 voorziet ook in veel groen (in ieder geval geen dichte bebouwing) v/e groot deel van de Grote Buitendijk.
  Daarom zeker een second best en het overwegen waard als er compromis.

  Ronald en Carin de Graaf

 5. Ronald op 20 januari 2009 om 11:42

  Plan 7 is de minst slechte en mogelijke optie, maar het is toch te gek dat ambtenaren, door het achterhouden van informatie welke nodig is om een goed onderbouwd plan op tafel te kunnen leggen, min of meer besluiten van een democratisch gekozen gemeenteraad kunnen beïnvloeden.
  Als dit plan uitgevoerd wordt kunnen veel partijen leven met dit compromie.
  Een woord van dank aan de actiegroep “Velserbroek Oost” is denk ik wel op z’n plaats : Hartelijk dank voor jullie grote inzet tot nu.

 6. C. van Bodegom op 20 januari 2009 om 17:26

  Geachet leden van het actiecomité
  Soms moet je uit meerdere kwaden de minste kiezen.

  Ik heb nog steeds een positieve indruk van uw actiecomité. Als niemand zijn stem had laten horen dan had VSV geheel vrij spel en zou zij de regie over de Buitendijk geheel in handen hebben gehad. Daar moet je niet aan denken. Wat ik mij afvraag; “wie van onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigt ons?’ Dubbele agenda’s en eighen belangen zijn vele politici niet vreemd. In de wereld van voetbalclubs zie je steeds vaker dat deze clubs speeltjes zijn van heren die macht willen tonen. Voorbeelden zijn Chelsea en Manchester United; er wordt door externe rijke voorzitters een club gekocht, de duurste spelers worden aangetrokken en als het niet meer leuk is da vertrekt een ieder weer. Van clubliefde is niet langer sprake. Ik ken de voorzitter van VSV niet en kan dus niets zeggen over hem. Of hij een sportliefhebber pur sang is die vindt dat alles moet wijken om de Velserbroekse bevolking maar vooral te kunnen laten sporten op de mooist denkbare accommodatie of dat hij andere belangen heeft dat weet ik dus niet. Ik vind dat ook niet ter zake doen.

  Dat er sport bedreven wordt vind ik overigens een groot goed maar het mag niet altijd ten koste gaan van grotere belangen.

  Het grote belang naar mijn beleving voor de Velserbroek is dat deze hele wijk, veel te vol wordt met alle gevolgen van dien.
  Denk aan toename verkeer, lawaai, fijstofuitstoot.

  Een vast gegeven is dat een eenmaal volgebouwd stuk groen, nooit meer groen zal worden. Dus politici: “bezint voorsdat u begint”.

  Ik vind het kwalijk als de politiek vooringenomen is en de oren meer naar de ene partij dan naar de andere laat hangen.

  Maar zoals ik al zei, als je weet dat iets niet valt te winnen dan is het goed om naar de alternatieven te kijken. U als actiecomité heeft dat met verve gedaan en u verdient zeker een compliment.

  U mag dan ook doorgaan voor plan 7.

  Mogelijk biedt de MER nog escapes om dingen tegen te houden?

  mvg

  Cees van Bodegom Buitendijkbewonber

 7. Jan en Marjan Hendriks op 21 januari 2009 om 19:03

  Peter c.s.,

  Nog een late reactie. Best wel moeilijk met de oplossing van VSV omdat we er nog steeds voorstander van zijn dat de huidige situatie behouden blijft. Kennelijk is dat politiek niet reëel.
  Belangrijk is dat de gemeente eerst maar eens goed moet laten onderzoeken hoeveel woningen er echt nodig zijn en dat gebaseerd op cijfers van deze tijd (op zijn laatst onderzoek van vorig jaar). Er dreigt nu een besluit genomen te worden op veronderstellingen die allang achterhaald kunnen zijn.
  Verder vinden we dat de druk op ons gehele woongebied door ontwikkelingen in gebieden naast de Velserbroek al hoog genoeg is. Er komt nog veel meer aan: de ontwikkelingen langs het kanaal (maar ook toenemende scheepvaart door het kanaal), de Zuiderscheg, de Wijkerpolder, Spaarnwoude, industrieterrein Amsterdam West. De milieubelasting is al erg hoog en zal door deze ontwikkelingen niet veel lager worden.

  We hebben veel waardering voor al het werk dat jullie verzetten. Veel succes!

  Jan en Marjan

 8. Sander op 22 januari 2009 om 21:54

  L.s.

  Het is enorm dat onze volksvertegewoordigers compleet “schijt” hebben aan de mensen door wie zij zijn gekozen.

  De bebouwing van het enige stuk groen in Velsen is natuurlijk dramatisch maar onafwendbaar.

  Als optie 7 de beste is laten wij daar dan maar voor gaan.

  Veel succes in de strijd tegen onze politieke maffioso.

Laat een reactie achter