Geen 'ambtelijke toetsing' model 6

Er heeft toch geen ‘ambtelijke toetsing’ plaatsgevonden van model 6, ingebracht door de Actiegroep Velserbroek Oost. Dat het wel zo staat aangeduid op de website van de Gemeente Velsen, berust volgens wethouder Korf op een vergissing.

De actiegroep heeft bij voortduren gevraagd naar de inhoud van die toetsing. Daarbij kreeg de groep uiteindelijk te horen dat ‘ambtelijke toetsingen’ interne stukken zijn en dus niet beschikbaar voor het publiek. En dat is merkwaardig. Er gebeurt iets met je eigen materiaal en dat mag je dan vervolgens niet weten.

Enige druk op de ketel zorgde ervoor dat wethouder Korf de actiegroep belde. Zij verklaarde dat er helemaal geen toetsing van het model heeft plaatsgevonden. Ze begreep ook niet hoe dat in de stukken terecht was gekomen en waarom het ook nog steeds op de website staat.

Of hiermee model 6 nu op handige wijze buitenspel wordt gezet, is de vraag. We hebben alle raadsleden goed geïnformeerd omtrent de gang van zaken rondom de in de zomer functionerende werkgroep. Ook is aangegeven dat we behoorlijk wat twijfels hebben rondom de zeer globale sommen – ambtelijke toetsingen – die zijn gemaakt om de keuze voor een bepaald model te beïnvloeden. Alle politieke partijen willen model 6 serieus nemen. Alleen het CDA vindt model 6 ‘appels met peren’ vergelijken.

Dus die toetsing zal wat ons betreft dan ook moeten plaatsvinden om een goed vergelijk met de andere modellen te kunnen maken. Maar vanavond wordt daar dus niet over gesproken. Waarschijnlijk tevens veroorzaakt doordat men ook twijfels heeft bij de toetsing van de andere modellen.

De wethouder zal vanavond een verklaring afleggen.

Laat een reactie achter