Bezoek aan wethouder Korf

Vandaag bezochten Peter Luit en Lidwina Wever namens actiegroep Velserbroek Oost de wethouder. Doel was de wethouder informeren over de loop van het proces van de “modellenstudies” en te informeren hoe de verdere besluitvorming gaat lopen.

korfklein.jpgWat het proces betreft zoals besproken met de wethouder: zie het stuk “helderheid” hieronder. We hebben ook nog eens onze onvrede geuit over de samenstelling van de werkgroep: alleen maar belanghebbenden uit het gebied Hofgeest of voorstanders van woningbouw langs de Grote Buitendijk (met uitzondering van ons natuurlijk). Geen ondernemers die land pachten langs de Grote Buitendijk (boeren, paardenbezitters). Ondanks protesten onzerzijds is dat dus niet veranderd.

Wat de rest van het traject betreft: nu kijken ambtenaren naar het stuk over de modellen, daarna de wethouder, vervolgens het college en dan de gemeenteraad. Wat de status van het stuk wordt: dat moet nog blijken. Wordt het een keus of 5 modellen of is er nog ruimte voor varianten. Denk daarbij aan stukjes uit diverse modellen, met natuurlijk wat ons betreft de nadruk op groen. Vooralsnog koffiedik kijken dus. We moeten de druk op de ketel houden. Anders gebeurt er weer maanden niks en is er ineens een besluit genomen.

Eén ding is zeker wat de wethouder betreft: voor de volgende verkiezingen (maart 2010) is er een besluit genomen!!

Onze rol in het formele werkgroep proces is dus even uitgespeeld. Dat betekent echter niet dat we stil gaan zitten afwachten. een ronde politieke partijen is onze volgende insteek om duidelijk te maken dat het werkroep proces zowel qua form als qua inhoud volgens ons niet heeft voldaan. Op basis van de stukken die daaruit voortkomen kan naar onze mening geen objectief beeld worden gevormd. Dat staat nog even los van de subjectieve politieke voorkeuren van de verschillende partijen. Wordt dus vervolgd.

Laat een reactie achter