Geen accoord op samenvattend overzicht werkgroep

De Actiegroep Velserbroek Oost heeft vandaag in een reactie aan werkgroep voorzitter Jacqueline van de Sande laten weten niet accoord te gaan met de wijze waarop het samenvattend overzicht aan de politiek wordt gepresenteerd.

Peter Luit: ‘We zijn er niet van overtuigd dat zowel gemeenteraad als B&W alle stukken wel op juiste waarde inschatten. Een samenvatting lezen is aantrekkelijk vanwege de korte leestijd, maar heeft in dit geval juist een verkeerd effect, omdat de waarde van dat stuk nihiel is.’
De samenvatting kan makkelijk worden geïnterpreteerd als een compromis of als een gemiddelde mening. Luit: ‘En dat is al helemaal niet het geval, de verhoudingen zijn zeer scheef in hetgeen is samengesteld. Slechts 2 partijen hebben de gehele lijst van bijna 20 vragen afgewerkt voor alle modellen. De rest leverde hooguit een A4’tje in met wat algemene op- en aanmerkingen. Wat voor de één als positief in de lijst staat, kan al heel gemakkelijk als negatief door een ander worden ervaren. Wij zijn van mening dat het ‘huiswerk’ juist het basismateriaal moet zijn. Juist dan ziet de politiek hoe verdeeld alle belangen liggen.’

In een poging de samenvattende lijst compleet te laten vervallen, reageerde Jacqueline van de Sande, dat zij zich onverminderd houdt aan de afspraken, zoals gemaakt tijdens de laatste bijeenkomst. Wel wil en zal zij de stukken en de bijlagen beter toelichten en als het ware een ‘leeswijzer’ toevoegen, zodat de politiek zich beter kan inleven in de waarde van elk document.

Wij zullen ons vervolgens beraden of wij de raadsleden en B&W vanuit onze eigen visie zullen benaderen met een eigen ‘leeswijzer’.

Laat een reactie achter