Actiegroep Velserbroek Oost beraadt zich op alternatief plan

De Actiegroep Velserbroek Oost gaat zich de komende maanden beraden op alternatieve plannen om massale laagbouw aan de Grote Buitendijk te voorkomen. De grote achterban van de groep zal spoedig worden geraadpleegd.

Pas op: onderstaande foto’s zijn slechts ter illustratie wat wij onder het begrip woontoren verstaan.

woontorens.jpeg

Peter Luit: ‘Natuurlijk begint de politieke druk toe te nemen, maar we laten ons niet zomaar uit het veld slaan. De politieke meerderheid wil weliswaar woningbouw aan de Grote Buitendijk, wij willen dat absoluut niet, maar als de politiek dit doorzet, dan zijn nog vele varianten mogelijk.’
Inmiddels in duidelijk dat het Wijkplatform Velserbroek zich niet uitspreekt aangaande het gebied. Dat is prima, zij wil immers dat geheel Velserbroek voor of tegen stemt, hetgeen geen realistische optie is. Einde inmenging Wijkplatform…..

woontorenvoorbeeld.jpgDe actiegroep wil het hele gebied onder geen enkele voorwaarde laten volbouwen met woningen die het landschappelijke karakter aantasten. Lidwina Wever: ‘Elke vorm van bebouwing bedreigt het leefklimaat, de veilgheid en de druk op de infrastructuur, om maar een paar voorbeelden te noemen.’
De plannen van de gemeente gaan uit van het volledig bebouwen van het gebied langs de Grote Buitendijk. De actiegroep is van mening dat ook daarvoor verschillende alternativen kunnen worden uitgewerkt. Peter Luit: ‘Als bouwen van woningen in een bepaald aantal ‘HET BESLUIT’ wordt, dan zijn we nog niet uitgevochten over de wijze waarop dat gebeurt. Maar onderschat ons niet, we gaan voor ‘GROEN HOUDEN’.

De actiegroep denkt dan voorzichtig aan hoogbouw van bijvoorbeeld 3 of 4 woontorens verspreid over het gebied. Al eerder werd deze optie binnen de groep besproken, maar pas nu presenteert de groep dit als alternatief plan, vooral om de besluitvorming te vertragen. De groep werkt nog aan een infrastructureel plan.

Luit: ‘We doen er alles aan om de bestaande plannen te verrijken met goed doordachte alternatieven. Dat klinkt vervelend, maar het kan niet anders, de gemeente frustreert ons al vele jaren. Alternatieve plannen zullen serieus genomen moeten worden. Als we ‘verplicht’ worden tot ‘meedenken’ in bouwen, dan zullen we dat doen. We gaan voor ‘GROEN’, maar ook voor ‘GROEN’ als er gebouwd zou moeten worden.’

De strijd is nog lang niet ten einde.

Bron foto 1: Heuveltorens
Bron foto 2: Weblog Woontoren Hoogeveen

Laat een reactie achter