Referendum Grote Buitendijk

Door: Hans Schut (vanaf de website van D66 Velsen)

Het zou zomaar kunnen, een referendum over een besluit om het gebied tussen de Grote Buitendijk en de A22/A9 te bebouwen.

Henk_Wijkhuisen.jpgZaterdag 21 juni jl. was er in het Polderhuis in Velserbroek een bijeenkomst van het Actie Comité Velserbroek Oost, waar o.a. onze fractievoorzitter Henk Wijkhuisen het standpunt van Democraten 66 Velsen heeft verwoord. Wij waren en zijn tegen bebouwing langs de Grote Buitendijk.

Fijntjes merkte Henk op, dat als je naar de verkiezingsuitslag van 2006 kijkt, de leden van het actiecomité en hun achterban eigenlijk verkeerd gestemd hebben, als het om dit onderwerp gaat. De partijen, die voor het behoud van groen zijn, hebben slechts dertig procent van de stemmen in de twee stembureaus in dit deel van Velserbroek gekregen.

Door het actiecomité worden wij ingedeeld bij de splinterpartijen die niks kunnen doen, maar Democraten 66 Velsen maakt wel deel uit van de coalitie en heeft dus een stem. Uiteraard krijgen we niet altijd ons zin, omdat er democratisch gekozen wordt.

Nu de gemeente onderzoek doet naar vier scenario’s voor dit gebied, waaronder een nul-optie (niet bouwen dus) kiezen wij als D66 Velsen daar op dit moment voor. Maar wij zullen de uitkomsten van het onderzoek moeten afwachten om een definitieve keuze te maken. Wij willen een volwaardige Ecologische Hoofd Structuur. D66V ziet problemen met leidingen, fijnstof, geluid en extra verkeersoverlast en bovendien zijn er nog andere mogelijkheden voor woningbouw, zelfs in Velserbroek.

In zijn betoog opperde Henk Wijkhuisen, dat wanneer er onverhoopt toch tot een vorm van bebouwing besloten zou worden, het actiecomité natuurlijk altijd het door D66Velsen en SP geïnitieerde instrument “referendum” kan gebruiken om zo’n besluit te laten heroverwegen. Als rechtgeaarde democraten hechten we eraan de burger zoveel mogelijk middelen te geven de besluitvorming te beïnvloeden.

Een referendum over de Grote Buitendijk, het zou zo maar kunnen.

2 reacties

  1. Paul Hoogzaad op 25 augustus 2008 om 21:56

    Jammer dat de heer Wijkhuisen over de verkiezingen begint. Jammer ook dat ik het blaadje nooit bewaard heb, waar de actiegroep Velserbroek Oost toen alle meningen van alle politieke partijen had gevraagd en genoteerd. Jammer dus, dat ik op mijn geheugen moet afgaan.

    Jammer, dat mijn geheugen me nu zegt dat alle politieke partijen tijdens de aanloop naar de verkiezingen tegen bebouwing waren.

    Jammer dat D66 daar het duidelijkst in was. Jammer, dat ik toen D66 gestemd heb. Jammer dat D66 de democratie zelf belangrijker vindt dan hun mening met alle democratische middelen te verdedigen. Jammer dat je er iedere verkiezingsronde weer intrapt, dat er veel, maar dan ook veel te veel wordt beloofd.

  2. Herman Labee op 12 oktober 2008 om 11:45

    Helder gezegd Paul. En jammer dat velen, ook ik, net zo gedacht en gehandeld hebben. Raar he die zwevende kiezers, maar zo weet je gewoon niet waar je aan toe bent.

Laat een reactie achter