Komkommertijd?

komkommer.jpgDe grote vakantie is begonnen. Op het stadhuis wordt druk gerekend aan de diverse modellen. Actiegroep en politici vieren vakantie. Na de zomer gaan we weer met frisse moed ten strijde voor het belang van Velserbroek en nee, niet alleen voor ons uitzicht. In de Volkskrant dit weekend een leuk artikel over de bedreigingen waar grote projecten van de overheid aan bloot staan. Niet dat project Grote Buitendijk dezelfde omvang heeft als bijvoorbeeld de OV chipkaart of het electronisch patienten dossier, maar de raakvlakken zijn alleraardigst.

1-Met stip op nummer 1: de politicus: politici willen scoren en vooral weer op de volgende kieslijst komen te staan, door hetzij een project door te drukken of er juist gaten in te schieten

2-de gretige jurist: een juridisch steekspel waarbij men over en weer door ingewikkelde contracten voortgang lam kan leggen. Hmmm, goed idee?

3-de mondige burger: de burger weet de weg naar de bezwaarprocedures steeds beter……. Ja, we doen ons best!

4-overmoed: Nederland wil graag het modernste jongetje van de klas willen zijn. De commissie Dijsselbloem heeft de vernieuwsdrang binnen het onderwijs aangewezen als verantwoordelijk voor het nieuwe onderwijssysteem

5- gierigheid: tegenover de drang naar de modernste staat de onbedwingbare neiging voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. De kern is duidelijk: hoe lager de kosten worden voorgesteld hoe eerder de kamer instemt. Dat gaat natuurlijk ook op voor Velsen; groen houden of ontwikkelen van het gebied voor recreatie kost geld. Gaat het grote geld boven het belang van de burgers?

6-het zielig diertje: het symbool van alle bezwaren die milieulobby heeft gevonden. Hadden wij hier ook niet een rugstreeppad?

7-laffe bestuurders: weinig bestuurders die een project beginnen maken deze ook af in de vier korte jaren. Laten we hopen dat ook dit project tot na de verkiezingen in de steigers blijft staan. Het kan ons niet lang genoeg duren.

8-die vermaledijde overheden onder het rijk: Een klassieker: een groep kamerleden stapte op een goede middag in een busje en reed langs het geplande traject van de betuwelijn. Bij elke gemeentekern die het busje passeerde, werd een tunneltje beloofd, een extra beschermingswal of een iets luxere spoorwegovergang. Aan het einde van de rit had de kamer al een kleine miljard gulden extra uitgegeven om gemeentes mild te stemmen.

9-adviescommisies en polderclubs: een mooi voorbeeld is het windmolenprak voor de kust van IJmuiden. Bijna was het project er door (geen milieubezwaren). Bleek er nog een nautische adviescommissie te bestaan, ooit ingesteld door de overheid. Die keurde het project af: te gevaarlijk voor de scheepvaart.

10-de media: tegenstanders vinden de weg naar de media en die zijn niet te beroerd het dreigende onheil breed uit te meten.

Bron: Volkskrant, 28 juni 2008

Laat een reactie achter