Gemeente weigert herziening werkgroep

De gemeente vindt de samenstelling van de werkgroep evenwichtig genoeg en weigert mee te werken aan uitbreiding van de groep. Dat betekent dat de ondernemende boeren langs de strook Grote Buitendijk A22/A9 niet worden uitgenodigd voor verder overleg binnen deze werkgroep.

werkgroep1.pngGisteravond kwam de werkgroep voor de tweede keer bijeen om de zogenaamde ‘vlekkenplannen’ te presenteren. Er werden vier plannen gepresenteerd, waaronder uiteraard het ‘nul’-optie plan. Daarnaast het oorspronkelijke plan, afkomstig uit de Structuurvisie, het plan VSV/Westwijk en een plan van een lokale ondernemer uit het gebied Hofgeest. Het plan Rozenstein (een kleinschalig plan voor 10 woningen nabij het begin van de Broekeroog) past qua opzet in alle vier de uitgewerkte vlekkenplannen.

De werkgroep gaat nu met de vier ontwikkelde plannen verder. De komende twee maanden worden de plannen financieel economisch doorgerekend.

vlekkenplan.png

Impressie van de ‘nul’-optie met ‘kwaliteisimpuls’ in het gebied Grote Buitendijk

De ‘nul’-optie die door de actiegroep is uitgewerkt werd door vragen en opmerkingen van onder andere onafhankelijk stedenbouwkundige Berrie van Elderen neer op twee varianten. Bij een blijvende agrarische bestemming zou alleen een bomenstrook langs de snelweg een ‘milieufilter’ vormen. De kosten voor een dergelijke aanpassing zijn stukken lager dan het plan, waarbij de agrarische bestemming wordt vervangen door impulsen die de kwaliteit van het gebied verhogen door een sterkere recreatieve invulling. Het vlekkenplan is echter slechts een indicatie van wat je met een dergelijk gebied anders zou kunnen doen dan alleen bebouwen of het zo te laten.

werkgroep3.pngHet overleg was constructief en werd wederom goed geleid door voorzitter Jacqueline van de Sande. Van de overige getoonde plannen vindt de actiegroep nog steeds dat het oorspronkelijke Structuurvisieplan de meeste schade aanbrengt aan het gebied. De twee tussenliggende plannen zijn minder schadelijk, maar nog steeds ongewenst. De groep laat zich voorlopig niet verleiden tot een compromis. De groep is ook voorzichtig ten aanzien van het gebied Hofgeest. Dit gebied is qua invulling pas later aan de uitgangspunten toegevoegd, waardoor te weinig kennis omtrent dit gebied aanwezig is om een afgewogen oordeel te kunnen geven. Het gebied biedt overigens wel ‘creatieve’ mogelijkheden, waardoor de huidige bestaande plannen in meerdere varianten anders kunnen worden ingevuld.

Daar staat tegenover dat de vele uit het gebied Hofgeest aanwezige belanghebbenden wel menen een oordeel te kunnen geven over de strook Grote Buitendijk. De gemeente lijkt dus geen moeite te hebben met deze onevenwichtigheid.

De vervolgbijeenkomsten staan gepland voor 18 augustus en 1 september.

Laat een reactie achter