Actiegroep blijft vasthouden aan 'nul'-optie

Tijdens het volgende ‘Polderhuisoverleg’ op 12 juni (niet te verwarren met de Actiebijeenkomst op 21 juni) zal de Actiegroep Velserbroek Oost onverminderd blijven vasthouden aan de ‘nul’-optie. Wel zal de groep een verdere ‘kwaliteits-impuls’ geven aan de invulling van het gebied.

De groep heeft lang overwogen mee te willen denken in mogelijke woningbouw langs de groenstrook. Maar na lang beraad gisteren is de groep tot de conclusie gekomen dat geen van de bewoners schade mag ondervinden van mogelijke woningbouw in welke vorm dan ook.
Dat betekent dat de groep ook blijft vasthouden aan mogelijke inbreidlokaties, de zogenaamde ‘nul-plus’-optie, die weliswaar is verworpen door de politiek.

Peter Luit: ‘Iedereen moet zich blijven realiseren dat de getallen waarmee gewerkt wordt verouderd zijn, dat de bouwplannen niet bedoeld zijn voor inwoners van de gemeente zelf, dat er geen rekening wordt gehouden met alle beperkingen in het gebied, zoals verkeer, lawaai, milieu, algemeen welzijn enzovoort. Wij zullen blijven strijden voor behoud van het gebied, ondanks de politieke meerderheid die voor bebouwing is’.

Bewoners die bang zijn dat groep zal zwichten voor politieke druk vanuit de gemeente, hoeven zich geen zorgen te maken. We blijven pal achter de uitgangspunten van de bewoners staan en zullen derhalve geen alternatieve bouwplannen ontvouwen in het gebied. De ‘nul-plus’-optie gaat echter wel uit van beperkte inbreiding op terreinen waar nu nog scholen staan.

Tijden de Actiebijeenkomst op 21 juni aanstaande zal de groep de uitgangspunten en de stand van zaken in het Polderhuis verduidelijken.

Laat een reactie achter