Eerste bijeenkomst 'Polderhuisoverleg'

Gisteren kwamen de verschillende belanghebbende partijen voor het eerst bijeen voor de ontwikkeling van de zogenaamde ‘vlekkenplannen'(*) met betrekking tot het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest.

In deze eerste bijeenkomst stonden vooral de uitgangspunten van de verschillende belanghebbenden centraal. De bijeenkomst werd geleid door een onafhankelijke communicatiebureau. Een onafhankelijk stedebouwkundige zal de betrokkenen helpen bij het ontwikkelen van de modellen. Vanuit de gemeente waren verschillende deskundigen aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Korf, die de werkgroep veel succes wenste. Zij maakt zelf geen deel uit van de werkgroep en vertrok derhalve voordat de agenda inhoudelijk werd geopend.

De samenstelling van de werkgroep is ten opzichte van onze eerdere berichtgeving verder uitgebreid. Naast een aantal lokale individuele grondbezitters/ ondernemers/bewoners, schoof nu toch ook het Wijkplatform Velserbroek aan.
Opvallend was het aantal aanwezigen met accenten gericht op het gebied Hofgeest, terwijl belanghebbende boeren/ondernemers langs de Grote Buitendijk niet aanwezig waren en/of waren uitgenodigd.

Inhoudelijk werden alle argumenten voor en tegen bebouwing nog eens in kaart gebracht. Uiteraard was het daarbij niet te voorkomen dat er er wederom discussie ontstond over de al dan niet werkelijke bouwopgaven vanuit de Provincie, gecombineerd met visies over de doelgroepen waarvoor al dan niet gebouwd zou moeten worden.

In de komende 2 weken is het de bedoeling de zogenaamde vlekkenplannen verder uit te werken. Dat betekent dat ook Actiegroep Velserbroek Oost actief met een alternatief plan zal verschijnen op de tweede bijeenkomst, waarbij de ‘nul’-optie overeind zal blijven, maar toch ook meegedacht wordt over een mogelijke invulling van een aantal woningen voor specifieke doelgroepen binnen de gemeente.

Belanghebbenden die hun visie willen geven op het ontwikkelgebied zijn tot en met 12 juni van harte welkom bij de Actiegroep.

(*) Vlekkenplannen zijn globale schetsen van een gebied dat tot ontwikkeling moet komen.

Laat een reactie achter