Verslag vergadering 17 april

Nieuwsbrief
Over ongeveer 2 weken zal de Actiegroep een ‘papieren’ nieuwsbrief in de wijk verspreiden. Naast inhoudelijke informatie is het vooral de bedoeling nog meer e-mail adressen te verzamelen voor de verspreiding van de ‘digitale’ nieuwsbrief om zodoende nog meer bezoekers naar de website te trekken, waar veel actueel nieuws wordt gepubliceerd.

Website
Zoals al op de website zelf is vermeld, hebben we in 5 weken tijd ca. 1100 bezoekers mogen ontvangen. Hieruit blijkt dat de problematiek rondom het plangebied Grote Buitendijk/Hofgeest behoorlijk leeft in de wijk.
Binnekort gaan we de site verder verrijken met filmpjes. Ektor Das en Peter Luit zullen een opzet maken om ook binnen de wijk diverse impressies te filmen aangaande infarstructuur, veiligheid, milieu, scholen en meningen van bewoners te vragen.
We gaan niet op zoek naar sponsors die de website financieel zouden willen steunen.

Actie
Zaterdag 21 juni houden we een protest bijeenkomst, waarschijnlijk (conform vorig jaar) in het Polderhuis. Het programma voor die dag wordt momenteel uitgewerkt. Belangstellenden die een bijdrage willen leveren, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Politiek
We blijven volharden in het bezoeken van de politieke partijen. We zijn er nog altijd van overtuigd dat veel van onze argumenten onvoldoende doordringen bij de raadsleden. Vooral het cijfermatige materiaal resulteert bij velen nog in twijfels. We zullen met meer concrete bewijzen de gemeente overtuigen van het herzien van de ‘bouwopgave’.
We wachten nog tot en met woensdag op een reactie van wethouder Korf ten aanzien van onze inbreng voor het nu te vervolgen onderzoekstraject. Ook zal de groep wederom in contact treden met wijkwethouder Baerveldt.

Overige punten
Jolanda vertelt dat ze nu een pachtcontract heeft voor 2 jaar voor haar land. Andere gebruikers van het land zijn ook al benaderd ivm verkoop en ontpachting. Jolanda heeft ook één en ander opgevraagd bij het kadaster en zal haar collega ondernemers vragen gegevens aan ons te leveren.

De actie van de PvdA lijkt tot nu toe gunstig uit te vallen voor onze uitgangspunten. We hopen dan ook van harte dat de PvdA politici deze ‘uitslag’ dan ook zelf serieus zullen nemen.

Volgende vergadering is op woensdag 14 mei 2008 om 21.00u bij Ektor Das.

Laat een reactie achter