Standpunt Groen Links met betrekking tot de 'Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest'

groenlinks.pngStandpunt GroenLinks met betrekking tot de ‘Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest’:

• GroenLinks zal blijven aangeven ondanks dat de 0+-variant (intensivering bouw binnen bestaande kern) niet wordt onderzocht, dit volgens GL wel een goede mogelijkheid is om niet de Grote Buitendijk hoeven te bebouwen;

• GroenLinks is voor het behoud van groen in en om de woonkern Velserbroek (behoud ecologische hoofdstructuur): bebouwing van de Grote Buitendijk is vanuit dit standpunt onwenselijk;

• Betrokkenheid van omwonende/belanggroepen bij het planvormingsproces is vanuit democratisch oogpunt van belang. Omwonenden/betrokkenen dienen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming worden betrokken.

Tot slot: a.s. donderdag 10 april zal mijn collega raadlid Wim Westerman ons standpunt tijdens de raadspleinsessie (1-2) Grote Buitendijk van 20.00 u – 21.00 u. uitdragen.

Namens GroenLinks Velsen,

Marc Hillebrink

Laat een reactie achter