Groenbeleid gemeente Velsen: inspraak mogelijk!

Gemeente Velsen heeft deze week een beleidsstuk uitgegeven, waarin het nieuwe ‘groenbeleid’ voor de gemeente Velsen is weergegegeven. Langs schriftelijke weg kan op dit stuk worden ingesproken. Na bestudering van het stuk, zullen wij op deze website onze visie geven op een mogelijke inspraak.

Het stuk is te downloaden via de ‘Documenten‘ sectie van deze website.

groen2.png

Bron: De Hofgeest

Op blz. 35 worden gesproken over het plangebied Grote Buitendijk/Hofgeest:

De weilanden langs de Grote Buitendijk, aan de oostzijde van Velserbroek, zijn in de structuurvisie aangemerkt als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Tevens is deze zone in beeld als locatie voor sportvoorzieningen en een ecologische verbindingszone.

Vanwege de ligging van landelijke kabels en leidingstroken en milieubeperkingen door de aanwezigheid van de snelweg A9 kan niet de gehele strook voor woningbouw worden benut. In de overblijvende ruimte zijn er dus mogelijkheden voor een sportcomplex, een ecologische verbindingszone en recreatief medegebruik door de bewoners van Velserbroek.

Voor het gebied Hofgeest, ten noordwesten van de locatie Grote Buitendijk staat in de structuurvisie een ontwikkeling beschreven naar een combinatie van wonen en (lichte) bedrijvigheid.
De planvorming is in een pril stadium. Er worden uitgangspunten geformuleerd, waarvoor een onderzoek naar kansen en beperkingen van deze locatie cruciaal is.

Laat een reactie achter