Gemeente Haarlem luistert naar mening bewoners over groenstrook

Bron: Haarlems dagblad, 24 april 2008

Het werk van een wijkraad heeft soms zin. Maandenlang liep de wijkraad van de Europawijk te hoop tegen de plannen om woningen te bouwen op de groenstroken bij de Athenestraat en Brusselstraat. Met succes, zo bleek gisteravond.

Kijk, zo kan het dus ook…..

De corporaties Ymere en Pré Wonen hadden samen met de gemeente Haarlem het voornemen om de stukjes groen vol te bouwen met 32 starterswoningen en kleine eengezinswoningen. Bewoners en de wijkraad waren van meet af aan tegen de plannen. De nieuwbouw was in hun ogen te hoog, het stond te dicht op de bestaande bebouwing en een kostbaar stukje groen met veel gezonde bomen zou voor de wijk verloren gaan.
De wijkraad en de direct omwonenden van de Stockholmstraat en de Dublinstraat nodigden de afgelopen maanden raadsleden uit, de media werden in stelling gebracht en ook stuurde de wijkraad een alternatief plan van zeven pagina’s naar de gemeente om de groenstroken te behouden.
Gisteravond werden de wijkraad en omwonenden in het wijkcentrum in de Laan van Berlijn uitgenodigd om te horen wat de gemeente en de corporaties met alle aangetekende bezwaren hebben gedaan. Van tevoren werden de messen geslepen, iedereen stond klaar om de aanval te openen op de nieuwbouwplannen. De wijkraad kondigde bij monde van Teresa Beelen zelfs al acties aan om de grieven kracht bij te zetten.
De verrassing was daarom groot toen PvdA-wethouder Nieuwenburg zelf langskwam om doodleuk te vertellen dat alle plannen van de baan zijn. Het college van burgemeester en wethouders had de bezwaren van de buurt nog eens op een rij gezet en was tot de conclusie gekomen dat er naar de bewoners geluisterd moest worden.
Geen bebouwing dus, maar wat dan wel? Eind van de maand gaat de gemeente een workshop houden, om samen met de omwonenden het groen een nieuwe invulling te geven. Er moet ruimte komen om op de groenstroken te verblijven, te spelen en ze te gebruiken. Te denken valt aan een trapveldje, speelvoorzieningen, een hondenuitlaatplek en bankjes voor ouderen.
Maar dat is aan de omwonenden.

Laat een reactie achter