Groen Links: breder onderzoek

groenlinks.pngNaar aanleiding van onze brief aan alle raadsleden van de gemeente Velsen, zal Groen Links er bij Wethouder Korf op aandringen de strook langs de Grote Buitendijk groen te houden. We hopen dat meerdere partijen dit standpunt zullen volgen.

De partij begrijpt ook niets van het feit dat Korf de ‘nul-plus’ optie niet wil onderzoeken. In de IJmuider Courant van vrijdag 29 februari pleit de partij ook voor de inbreidings optie op terreinen waar nu nog scholen staan.

1 reactie

 1. Marc Hillebrink op 3 maart 2008 om 16:47

  Vragen aan het college

  via griffier@velsen.nl

  Onderwerp: onderzoek bebouwing Grote Buitendijk

  Naar aanleiding van: voortgang onderzoek haalbaarheid bebouwen van de weilanden aan de Grote Buitendijk in Velsenbroek

  Willen wij graag van het college het volgende weten:

  Vraag 1
  In hoeverre is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat voor het haalbaarheidsonderzoek naar de bebouwing van de Grote Buitendijk alle mogelijke onderzoeksopties meegenomen dienen te worden.

  Vraag 2

  Antwoord van vraag 1: JA: Wat is de reden waarom de o-plus optie (= intensiveren van de bouw woningen binnen de kern Velserbroek) niet is meegenomen bij de uitwerking van de opties? Is het college alsnog van plan deze optie mee te nemen?

  Vraag 3
  In welke fase worden omwonenden c.q. bewonersgroepen geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek? En op welke manier gebeurt dat?

  Toelichting:

  Op 13 december 2007 is het procesvoorstel Grote Buitendijk/Hofgeest besproken in een raadspleinsessie. Tijdens de sessie is afgesproken de diverse opties ( van 0 –optie tot volledig bouwen) nader de uit te werken. Echter de 0 -plus optie (het intensiveren binnen de bestaande bebouwing in Velserbroek) is hierin niet meegenomen.
  GroenLinks acht een goede informatiestroom naar de burgers van belang. Burgers dienen in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken en geïnformeerd te worden.

  Graag ontvangen wij de antwoorden binnen 15 werkdagen via de mail door tussenkomst van de Griffie.

  Met vriendelijke groet,

  Naam: Marc Hillebrink en Wim Westerman

  Fractie: GroenLinks

  Datum: 26 februari 2008

Laat een reactie achter