Zuinig op Ruimte, Nederland kan zo mooi zijn!

De ruimte om ons heen wordt steeds voller gebouwd. De Provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu roepen overheden op om zuinig om te springen met inze schaarse ruimte.

Laat een reactie achter