Gemeente ruilt landgoed tegen grond in Velserbroek

Beeckestijn in handen van Natuur-monumenten
Velsen

De gemeente Velsen ruilt Landgoed Beeckestijn voor een stuk grond in Velserbroek. Het gaat om het gebied tussen de Grote Buitendijk en de A9. Door het verwerven van de grond lijkt de weg vrij voor uitbreiding van Velserbroek-Oost. Beeckestijn en de naastgelegen weilanden komen in handen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De rijksdienst is eigenaar van de gronden langs de A9. Het landgoed wordt door de DLG doorverkocht aan Natuurmonumenten. De gebouwen komen in handen van Hendrick de Keyser, een vereniging die zich inzet voor het behoud van monumentale huizen. De transactie, waarmee in totaal zo’n 3,7 miljoen euro is gemoeid, is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. Het provinciebestuur heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de grondruil. Mede daardoor lijkt de weg vrij voor woningbouw aan de rand van Velserbroek.

Wethouder Korf gaat na de zomer praten met geïnteresseerde partijen. Eén daarvan is VSV. De voetbalvereniging wil vanwege ruimtegebrek graag verhuizen naar de Grote Buitendijk. Door de overdracht aan Natuurmonumenten en Hendrick de Keyser blijft de openbare toegankelijkheid van Beeckestijn voorlopig gewaarborgd. De gemeente Velsen heeft onder andere bedongen dat de 18e eeuwse buitenplaats gratis toegankelijk blijft. De kans bestaat zelfs dat het hoofdgebouw haar museale functie terugkrijgt. Hendrick de Keyser heeft dat gezegd. Wat er gebeurt met de Taveerne Beeckestijn BV, sinds vorig jaar een ‘bedrijfsactiviteit’ van de gemeente Velsen, is nog onduidelijk.

Burgemeester en wethouders moeten zich daar nog over beraden. De Vrienden van Beeckestijn hebben verheugd gereageerd op het nieuws. ‘De buitenplaats blijft als totaal behouden en goed onderhouden, de tuinen blijven publiek toegankelijk en wij kunnen onze activiteiten weer oppakken’, aldus voorzitter John Veltman. Hij verwacht dat de vrijwilligers snel weer aan de slag zullen gaan in de stijltuinen van Beeckestijn. In afwachting van een beslissing heeft het onderhoudswerk ruim een jaar stilgelegen. Alleen de hoogste noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd. De verkoop van Beeckestijn werd op 7 maart 2006, de dag waarop de inwoners van Velsen een nieuwe gemeenteraad kozen, te elfder ure afgeblazen door het college van B en W. De stem van burgemeester Cammaert was doorslaggevend omdat de PvdA- en CDA-wethouders tegen en de Velsen Lokaal-bestuurders vóór de verkoop van de buitenplaats waren. (Friso Huizinga)

Laat een reactie achter