De onbetrouwbare overheid / gemeente Velsen

Dat bewoners tegen woningbouw op een groenstrook zijn is één ding, maar anders wordt het toch wel als de gemeente de principes van behoorlijk en democratisch besturen verkwanselt. En dit is toch wel het geval aan de Grote Buitendijk in Velserbroek. Met de plannenmakerij van voormalige wethouder Bal, die zijn opvolger Van der Hulst wil voortzetten, is de grens van het acceptabele meer dan bereikt. De feiten op een rijtje:


• De gemeente voert al in 2002 achter de rug van de bewoners om een lobby naar de provincie. In het kader van het Streekplan Noord-Holland Zuid vraagt de gemeente om het opschuiven van de rode contouren ter plaatse van de Grote Buitendijk in Velserbroek. De betrokken bewoners worden hierover niet geïnformeerd en vernemen dit achteraf uit de provinciale Memorie van Toelichting op het Streekplan. Tijdens de hoorzitting constateert de provinciale commissie zelfs dat zij “de kooltjes uit het vuur moet halen voor de gemeente Velsen”. Vervolgens verschuilt de gemeente zich met ieder woningbouwvoorstel achter de zogenaamd door de provincie opgelegde woningbouwtaakstelling.

• Wethouder Romeyn belooft de Actiegroep Velserbroek Oost dat zij op de hoogte wordt gehouden van de relevante plannen, dat zij gelijk behandeld wordt als andere partijen en dat eerst de Structuurvisie wordt afgemaakt alvorens verdere plannen worden gemaakt. Echter:

• Terwijl de structuurvisie moet wachten op het LVVP (het lokaal verkeers- en vervoersplan), moet juist de woonvisie wachten op de structuurvisie, staat daar soms iets verkeerds in? Bewoners worden niet uitgenodigd te reageren op de woonvisie. Als het echter toch mogelijk blijkt te reageren, grijpt de Actiegroep deze kans uiteraard aan. In eerste instantie blijft de reactie onbeantwoord, pas na enkele maanden en een tweede brief wordt op een beperkt aantal onderdelen van de brief geantwoord. Over het aanhouden van de woonvisie worden wij niet geïnformeerd.

• Ook in de Regiovisie IJmond wordt gesproken over 400 woningen tussen ten oosten van Velserbroek, zo verneemt de Actiegroep bij toeval als zij op 25 oktober 2003 inspreekt bij de commissie. De reactie van de Actiegroep op de Regiovisie is tot nu toe niet beantwoord.

• De participatie rondom de structuurvisie lijkt bepaald niet op het zorgvuldige en behoorlijke proces dat je zou mogen verwachten: Actiegroepen worden bewust buiten de klankbordgroep gehouden die mee mag praten over de structuurvisie, je zal toch eens een echte discussie krijgen! De participatie-avond Velserbroek wordt op het laatste moment verplaatst en nota bene naar buiten de wijk, een goede poging om een al te massale opkomst te voorkomen. Van participatie is bovendien geen sprake, bewoners mogen een opmerking maken en die wordt vervolgens ambtelijk gepareerd. Er is geen sprake van discussie of ideeënuitwisseling. En tenslotte ontvangt de actiegroep pas na lang aandringen een exemplaar van de structuurvisie.

• En last but not least blijken partijen toch voor de gemeente niet zo gelijk te zijn. Daar waar bewoners met moeite een gaatje in de agenda van wethouders kunnen vinden, krijgt VSV met de toenmalige voorzitter dhr. Van Bodegraven alle gelegenheid om het zogenaamde Masterplan VSV aan het college te presenteren. En het wordt nog erger als de toenmalige wethouder Bal zelf in zee gaat en een architectenbureau opdracht geeft een plan te laten uitwerken voor uitbreiding van sportvelden, maar ook meteen maar voor woningbouw. Dus de ene wethouder verkondigd “geen nieuwe plannen, eerst structuurvisie” en de ander wethouder laat vrolijk plannen maken. En wederom weten de bewoners hier natuurlijk niks van. De huidige wethouder Van Der Hulst vindt dit een goede zaak en wil deze werkwijze voortzetten, zo blijkt uit de IJmuider Courant van 27/03/04. Het grote geld lokt zeker ook bij de gemeente, in ieder geval bij Velsen Lokaal, die verder lak heeft aan democratische procedures. Zij ziet graag dat een vereniging zich twee keer op dezelfde wijze verrijkt (en straks natuurlijk drie keer als het aantal jongeren in Velsebroek weer terug loopt) en dat dit ten koste gaat van belangen van bewoners is kennelijk niet van belang. Het bevreemd ons bovendien dat er een verband gelegd wordt tussen uitbreiding van de sportvelden en woningbouw. Er zijn genoeg andere manieren op een oplossing voor VSV te vinden (gebruik maken van het rugbyveld, samenwerken met VVH, uitbreiding naar het noorden), dus de conclusie is dat het toch alleen maar om het geld gaat. Dat echter de gemeente zich voor dat karretje laat spannen is toch meer dan schandalig. Bewoners mogen toch verwachten dat het college een eenduidige lijn volgt, dat procedures democratisch, zorgvuldig en behoorlijk zijn, dat afspraken worden nagekomen, dat partijen gelijk behandeld worden en bewoners mogen toch verwachten dat de raad dit bewaakt en het college corrigeert en terugfluit.

Laat een reactie achter