Nieuwsbrief mei 2008

Deze week zal de Actiegroep Velserbroek Oost op 1500 adressen een nieuwsbrief bezorgen. Het voornaamste doel is -naast het informeren over de huidige stand van zaken- het verzamelen van zo veel mogelijk e-mail adressen om de achterban snel en makkelijk te kunnen informeren. U kunt ook via de knop “contact” uw gegevens aan ons doorgeven.

Lees meer