Bevolking Velsen krimpt!

Het ministerie van VROM beheert een database waarin bevolkingsprognoses zijn opgenomen. Voor Velsen krimpt de bevolking tot 2020 aanzienlijk. Hierdoor is het aantal gewenste woningen in de structuurvisie 2004 ernstig gedateerd.

Lees meer