Bestemmingsplan Velserbroek

Bron: velsen.nl Burgemeester en wethouders van Velsen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 11 februari 2008, verzonden op 11 februari 2008, goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad van Velsen op 15 november…

Lees meer