Politiek verdeeld en verward over woningbouwlocaties en ‘bouwopgave’

Doordat de echte getallen vanuit de provincie niet heel helder op het netvlies staan, lijkt het zoeken naar geschikte woningbouwlocaties binnen de gemeente Velsen meer op gokken dan op een realistische voorstelling van zaken. Toch lijkt zich een meerderheid af te te tekenen om het gebied Grote Buitendijk de ‘A’ status te geven. Geen echte oplossing, maar het gebied is nu wederom een (te) makkelijke prooi voor de politici om massale woningbouw te kunnen realiseren.

Pas aan het einde van de avond werd duidelijk dat de raad eigenlijk eerst wilde weten om hoeveel woningen het nu precies moest gaan voor de gehele gemeente. Talrijke keren werd de term ‘bouwopgave’ genoemd. De raadsleden hebben nog altijd het idee dat de ‘wens’ vanuit de provincie richting afzonderlijke gemeentes een ‘heilig moeten’ is. Dat is dus niet het geval. Maar ‘bouwgrage’ partijen verschuilen zich nu eenmaal graag achter de getallen van de provincie om hun wil door te drukken.

Waarom met de Grote Buitendijk van status B naar A?

Zoveel werd wel duidelijk dat de weerstand tegen een verhuizing van RKVV naar Groeneveen door verschillende insprekers als (zeer) ongewenst werd beschouwd. RKVV zelf wilde best wel verhuizen, maar door de weerstand tegen zowel de verhuizing naar de bufferzone tussen Driehuis en Santpoort-Noord als bebouwing op de huidige RKVV velden stuitte dus op nogal wat verzet. Kennelijk was de politiek daar gevoelig voor en ‘verruilt’ nu deze aanvankelijke A positie voor de Grote Buitendijk. Niet bebouwen op de huidige velden en niet verhuizen, ligt dus met status B allemaal niet 100% vast. Maar de insprekers zijn kennelijk ‘deels’ gerustgesteld met de ‘status wisseling’.

Dat het gebied Grote Buitendijk wel weer een keer zou terugkeren op de politieke agenda, zal niemand verbazen. We zijn daar als ‘Actiegroep velserbroek Oost’ ook altijd vanuit gegaan. En we blijven dan ook achter onze standpunten van destijds staan dat het gebied (beperkt) bebouwd zou kunnen worden.

Voor de duidelijkheid: AVO is niet tegen bebouwing, maar wel tegen massale bebouwing, waarbij het oude getal 350 wordt genoemd. Met het compromismodel van destijds heeft Velserbroek ten opzichte van de andere woonkernen al een voldoende grote bijdrage geleverd!

Echter massale woningbouw waarbij het ‘zeer oude’ getal 350 weer terugkomt, is wat ons betreft niet aan de orde. Dat wekt zeker het beeld van een ‘onbetrouwbare gemeente op. Waarom? Omdat het huidige Hofgeest plan, inclusief dus het VSV en het Smugglers gebied bedoeld was als alternatief voor de massale woningbouw aan de Grote Buitendijk. Dat alternatief is met instemming van alle partijen bereikt. Maar de visie op zaken kan in de loop der jaren veranderen, zeker in de politiek. Echter, zomaar de oude plannen uit de la trekken, dat zal niet gaan. We zullen ons daar met al onze redelijkheid tegen verzetten blijven. Zeker nu blijkt dat Velsen kennelijk is bezweken ‘onder druk’ van belanghebbenden uit Driehuis en Santpoort.

Getallen niet duidelijk

Opvallend was dat tegen het einde van de sessie het kennelijk niet duidelijk was welke getallen nu wel of niet door de provincie waren genoemd. Wethouders Sander Smeets deed om 22:59 nog even de poging het getal 1500 te noemen, nadat iedereen om duidelijkheid vroeg, maar dat was te laat. Na 23:00 zouden nog 7 partijen hun reacties moeten geven op hetgeen nu speelt rondom de ‘status wisseling’. De sessie werd geschorst naar december. De wethouder beloofde meer concreet met de juiste getallen te komen.

Van de politieke partijen reageerde alleen Velsen Lokaal kort op de inbreng vanuit de Actiegroep Velserbroek Oost en herhaalde maar eens het feit dat het ’terughalen’ van het oude plan niet zomaar gedaan zou kunnen worden worden. Ook werd nog eens duidelijk gemaakt dat bebouwing in Driehuis nu niet zomaar van de baan is, inclusief een verhuizing van RKVV, ondanks het feit dat RKVV zelf al een eigen ‘opknapplan’ had gemaakt voor de huidige locatie, mocht verhuizen definitief niet doorgaan.

GroenLinks zei nog dat de genoemde 80 woningen aan de Grote Buitendijk natuurlijk niet genoeg zouden zijn en ‘ging voor’ de 350. Een duidelijk andere koers in vergelijking tot de totstandkoming van het destijds tot stand gekomen compromismodel. Vanuit de overige partijen werd min of meer terughoudend gereageerd, slechts een enkele partij kon op voorhand al instemmen met het voorliggende plan de Grote Buitendijk als A locatie te bestempelen.

Maar de onduidelijkheid overheerste, vooral voor wat betreft de getallen. Dit proces wordt dus zeker vervolgd…… En ook door ons op de voet gevolgd. We zullen binnenkort overwegen te gaan flyeren om de bewoners aan de Grote Buitendijk te updaten van hetgeen gaande is. De Actiegroep Velserbroek Oost zal ook weer samenkomen om een plan van aanpak te bespreken en – bij noodzaak – ook weer gaan inspreken tijdens mogelijke sessies rondom dit onderwerp.

Laat een reactie achter