Omstandigheden zijn echt niet zo afwijkend ten opzichte van 10 jaar geleden

De politiek verschuilt zich vaak achter zogenaamde veranderende omstandigheden. Dat lijkt nu ook weer te gebeuren nu de politiek in de gemeente Velsen wederom massale woningbouw aan de grote Buitendijk noemt als één van de mogelijke bouwlocaties in de gemeente.

De gemeenteraad gaf echter aan dat het gebied ‘complex’ is. En dat is zeker waar. De geluidsoverlast van de A9/A22 in combinatie met vliegverkeer is een zorg. Qua wetgeving mogen verschillende geluids- en milieu bronnen niet bij elkaar worden opgeteld, maar de last die beide bronnen genereren worden wel gelijktijdig ervaren.

De kosten voor een geluidswal langs de snelweg wil Rijkswaterstaat niet voor haar rekening nemen en zouden, indien de gemeente dit zou realiseren, moeten worden terugverdiend via de verkoopprijs van de woningen. Een lastige opgave, vooral als ‘men roept’ dat dat gebied vooral voor starters ingericht zou moeten worden.

Omstandigheden

Ook zeggen de politiek en mensen ‘uit de omgeving’ dat de huidige omstandigheden anders zijn, om daarmee af te stappen van het destijds ontworpen compromismodel, waarin het zou gaan om 80 luxe woningen, met behoud van het landelijke karakter van het gebied. Dat is nog steeds een optie die omarmd wordt door verreweg de meeste inwoners aan de Grote Buitendijk. Dat de raad dit voorstel destijds heeft verworpen, had ook toen al te maken met bovenstaande argumenten.

Jongeren

Het argument dat jongeren in de wijk nog nauwelijks een betaalbare woning kunnen vinden, bestond 10 jaar geleden ook al. Het was toen vooral LGV fractievoorzitter Leo Kwant die dat argument steeds naar voren bracht om ook al toen de noodzaak tot vol bouwen ‘door te drukken’. Dat is niet gebeurd en er is in feite niets veranderd. Alle jongeren die 10 jaar geleden een woning zouden willen kopen aan de Grote Buitendijk hebben ongetwijfeld elders een passende oplossing gevonden. En dat gaat ook nu gebeuren.

Jongeren blijven lang niet allemaal bij paps en mams in de ‘achtertuin’ wonen

Eerste plandeel Hofgeest: geen sociale woningbouw

Dat een grote ontzetting was bij de realisatie van het eerste deel van plan Hofgeest ik goed voor te stellen. Absoluut geen woningen voor starters , alleen maar woningen voor mensen die hun huidige woning goed konden verkopen en nu met relatief lage rentes een stap in hun ‘woning loopbaan’ kunnen maken.

Projectontwikkelaars hebben te maken met enorme reeksen wetten en regels, hoge grondstofprijzen, dure grond en overige kosten. Het is bijna niet te doen om eengezinswoningen te bouwen in het startsegment. Dat kan echter wel opgelost worden met appartementen. Links en rechts worden de neuzen ‘opgehaald’ als een appartement wordt genoemd om je ‘woon loopbaan’ te beginnen. Maar het succes van de appartementen aan de Velserbroeksedreef toont aan dat zowel huur als verkoop in diverse sociale groepen een succes was.

Wel sociale woningbouw

Dat zou dus ook zeker kunnen in deel 2 en 3 van het gebied Hofgeest. De Actiegroep Velserbroek Oost brak zelfs een lans om na verhuizing van de Smugglers naar het nog te realiseren VSV terrein naar de snelweg, juist voor dat doel te bestemmen. Daar kunnen dan appartementen worden gerealiseerd, die prima aansluiten op de bestaande appartementen aan de overzijde van het huidige Smugglers terrein.

Bouwopgave provincie is verzoek, geen verplichting

Tot slot blijkt al jaren dat de zogenaamde ‘bouwopgave’ slechts een verzoek is vanuit de provincie en is dus zeker niet opgelegd. ‘Bouwgrage’ partijen misbruiken dat argument maar al te graag om hun ambities te realiseren.

Al met al is de Grote Buitendijk nog steeds geen serieuze optie

De Grote Buitendijk blijft een te complex gebied in vrijwel al zijn hoedanigheden. Bouw is op korte termijn niet te verwachten. We houden natuurlijk de ‘vinger aan de pols’.

Laat een reactie achter