Verkiezingen in aantocht: Grote Buitendijk weer op de agenda

Het was te verwachten dat diverse partijen vanuit de huidige gemeenteraad zich weer voorbereiden op het maken van nieuwe plannen voor de Grote Buitendijk. We zullen deze ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend volgen en daar waar nodig, net zoals voorheen onze slagkracht tonen om dergelijke plannen niet tot uitvoering te laten brengen.

• Bericht in IJmuider Courant van zaterdag 3 februari eerste stap in ‘herziening’ woningbouw Grote Buitendijk

Om maar meteen het lijstje duidelijk te maken, tonen we nu al de partijen die de Grote Buitendijk als mogelijke bouwlokatie benoemen in hun verkiezingsprogramma’s:

  • LGV
  • VVD
  • PvdA

Dat is dus zeker geen meerderheid verdeeld over alle partijen, maar nu wel deel uitmakend van de huidige coalitie. De afspraken van destijds in het compromismodel omvatten 80 woningen aan de Grote Buitendijk. Dat plan werd door de raad terzijde geschoven, daar het in ‘die tijd’ qua kosten voor geluidswering en andere infrastructurele voorzieningen niet haalbaar zou zijn daar markt conforme woningbouw te realiseren.

woningbouw

Nieuw plan

Een eenmaal weggestemd plan kan nooit meer in dezelfde vorm terugkomen. Ook kan er geen sprake zijn van een al doorlopen circuit, waar men een bepaalde status aan kan onttrekken. Als een nieuwe raad woningbouw zou willen realiseren aan de Grote Buitendijk, dan is het startpunt ‘nul’. Dat betekent dat alle plannen, procedures en aanvragen allemaal opnieuw moeten worden doorlopen. We zullen wanneer dit gebeurt uiteraard onze betrokkenheid opnieuw op de voorgrond stellen. Natuurlijk zijn wij het ons bewust dat we destijds het compromis model hebben omarmd. Dat betekent 230 woningen in gebied Hofgeest en maximaal 80 aan de Grote Buitendijk.

We veronderstellen dat de nieuwe plannen ook zeker niet zullen uitgaan van 80, maar meer zullen lijken op het allereerste plan om 350 woningen aan de Grote Buitendijk te realiseren. Daarmee zijn we als actiegroep natuurlijk terug bij af.

Nieuwe mensen

Om de actiegroep up-to-date en scherp te houden, zullen we zodra er meer bekend wordt, een beroep gaan doen op (nieuwe) inwoners aan de Grote Buitendijk, die zich actief willen inzetten om mogelijke woningbouw aan de Grote Buitendijk zoveel mogelijk te beperken. Geïnteresseerden die echt bereid zijn een deel van hun vrije tijd te investeren in het behoud van zoveel mogelijk groen, kunnen contact opnemen met Peter Luit.

Volg ons nu ook op onze nieuwe facebook pagina.

Laat een reactie achter