Verhuizing VSV naar rand snelweg kan met minder velden

De voorgenomen verhuizing van VSV naar de rand van de snelweg kan heel wat minder massaal dan aanvankelijk werd gedacht. Het aantal velden kan met minstens één worden verminderd, waardoor het parkeerterrein niet te wensten van de Oostlaan hoeft te worden aangelegd.

IMG_1390Het is geen geheim dat de eigenaren van de VSV grond de verhuizing ‘noodzakelijk’ vinden voor hun eigen geldelijke winst. Op zichzelf is daar niets mis mee. Maar dan dienen de plannen wel verder binnen de realiteit van het huidige ledenaantal en ledenverloop te liggen. Zonder dat wij over de directe gegevens van ledenaantallen beschikken, kunnen wij ons anno 2017 niet aan de indruk onttrekken dat de groei er bij VSV wel zo een beetje uit is. Ook het meisjesvoetbal heeft naar ons oordeel geen schrikbarende groei doorlopen. Blijft dat de afspraak is gemaakt om te kunnen en te mogen verhuizen.

Minder parkeer capaciteit

Door deze ontwikkeling is er beduidend minder parkeercapaciteit nodig en kan de oppervlakte van één speelveld woorden verruild voor een parkeerterrein aan de oostkant van de Oostlaan. Op die manier kan het weiland zijn huidige functie behouden en ondervinden bewoners aan het begin van de Grote Buitendijk geen hinder van het gebruik van het terrein in de avonduren door groepen jongeren die elkaar daar graag opzoeken.

Nog niet concreet

Uit het krantenbericht van deze week zou het erop lijken dat begin 2018 de schep de grond in gaat. Zover is het echter nog lang niet. Bestemmingsplannen, verkoop van de grond en de gehel vergunningen procedure duren doorgaans langer dan gedacht. Wij houden uiteraard ook bij dit proces, de vinger aan de pols.

Laat een reactie achter