Twijfel en voortvarendheid in raad om plannen Hofgeest/Grote Buitendijk

Het ging eigenlijk ‘alleen’ maar om 100.000 euro voor het uitvoeren voor nieuw onderzoek. Maar de raad maakte volop gebruik om nog eens uitgebreid over de plannen te praten. Vrijwel elke partij had wel weer wat ‘puntjes’, die overigens niets veranderden aan de uitgangspunten, besloten in 2010-2011.

• Alleen wethouder Verkaik sprak de titel van het plan goed uit: ‘Hofgeest/Grote Buitendijk’ in plaats van ‘Grote Buitendijk/Hofgeest’
• Raad heeft geen moeite met 100.000 euro voor aanvullend onderzoek
• Sommige raadsleden willen tegen beter weten in ‘snel aan de slag’
• Voorgenomen verhuizing VSV heeft niets meer te maken met capaciteitsproblemen

uitleg-grond-eigendomDe combinatie van twijfel en voortvarendheid maakte de zaak er niet duidelijker op. Ook niet na de uitleg van een deskundige die de raad liet zien op welke wijze het project gefaseerd doorgevoerd zou kunnen worden, met de inmiddels verlegde contourlijnen voor de laatste stukjes om woningbouw mogelijk te maken. Echter zullen alle procedures nog veel tijd vergen, waardoor het niet in de verwachting ligt dat er al huizen voor 2018 zullen worden opgeleverd.

De meeste twijfel omvat het plan Grote Buitendijk, daar dit gebied in de plannen vooral bestemd is voor zowel losse kavels, maar ook voor collectieve vormen van samenwerking, zoals voorheen het plan Rooswijk.

Veel interesse was er niet voor de sessie. Geen projectontwikkelaars, nauwelijks grondeigenaren en al helemaal geen bewoners van de te bebouwen gebieden. Een aantal raadsleden probeerde nog wat te sleutelen aan de aantallen woningen, maar wethouder Verkaik hield vast aan de oorspronkelijke opdracht van de raad. Alhoewel links en rechts wel kiertjes werden opengehouden om in te spelen op eventueel wijzigende omstandigheden. Dat zullen wij scherp in de gaten blijven houden.

Laat een reactie achter