Iets meer nuances bij artikel IJmuider Courant

Het blijft lastig je standpunten heel duidelijk te maken in een kort telefoongesprek met een journalist. Het artikel in de IJmuider Courant van vandaag mist ons inziens wat nuances aan het begin van het verhaal.

• Geen sprake van hernieuwd pleidooi zoals journalist stelt in de IJmuider Courant
• Realisatie is echter aan marktpartijen die vooralsnog niet staan te trappelen
• Wel verbaasd over ‘draai’ van provincie
• Actiegroep bestaat nog steeds, maar heeft andere rol dan voorheen 

Pas tegen het einde van het gehele verhaal staat te lezen dat wij als actiegroep duidelijk achter het gekozen alternatief staan conform het raadsbelsuit van halverwege 2011. Luit: ‘Dat was zo en dat blijft zo! De nuances zitten slechts in de tijdgeest van het ‘nieuwe denken’. Inmiddels weet ik uit ervaring dat de raad van Velsen eenmaal genomen besluiten vrijwel nooit wil en/of kan heroverwegen. Wij zijn met ons denken enerzijds twee jaar verder, maar kijken ook terug op vele jaren van onderhandelingen waarbinnen ook andere gebieden bij herhaling werden genoemd, waaronder het gebied Hofstede’.

Inmiddels gebeuren nu precies die dingen, die al eerder werden voorspeld. De groei van zowel het aantal basisschool leerlingen als het aantal VSV voetballers vlakt af. Het gebied Hofstede is straks een prima lokatie voor de bouw van starters- en/of senioren woningen, op steenworp afstand van het centrum.

Natuurlijk is woningbouw ontwikkeling niet iets van de korte termijn, maar de huidige economische bewegingen hebben tot nu toe de bouw op zijn minst vertraagd en bieden dus wel de mogelijkheid tot heroverwegingen, zeker als bepaalde omstandigheden sneller veranderen dan gedacht. Luit: ‘Maar we blijven wel achter het compromis staan welke we met ontwikkelaar Westwijk, VSV en de gemeente hebben gesloten. Als er gebouwd moet worden (met welke argumenten dan ook), dan zullen we daar niet tegenin gaan, maar we houden natuurlijk wel een vinger aan de pols om de gemeente te houden aan de gemaakte afspraken’.

Overigens merken we dat er op dit moment nogal wat onrust is over de ‘bewegingen van bouwverkeer’ aan de Grote Buitendijk. Deze hebben niets te maken met woningbouw, maar het zijn werkzaamheden voor de aanleg van een hoofdgasleiding, welke al lange tijd geleden was gepland.

klik op beeld om vergrote versie te kunnen lezen

Laat een reactie achter