Gemeente huilt Krokodillentranen

Nog geen dag na het artikel over de visie van de Provincie in de IJmuider Courant heeft het college vanochtend al een gepeperde brief op de deurmat laten bezorgen bij de Provincie.

• Visie actiegroep samenvattend verwoord in artikel IJmuider Courant
Update: in mei 2013 keurde de provincie de plannen alsnog goed na een forse lobby vanuit de gemeente Velsen

Genoeg inbreidingsmogelijkheden in Velserbroek

De brief laat een schijnvertoning zien, alsof de gemeente zelf zou willen bouwen in het gebied Hofgeest/Grote Buitendijk. Dat terwijl 3 achtereenvolgende wethouders op Ruimtelijke Ordening altijd hebben volgehouden dat het de opdracht was van de provincie om in Velsen 2800 woningen te bouwen, waarvan ca. 350 in Velserbroek. Naar nu blijkt uit de reactie van de Provincie is er dus helemaal geen sprake van een gedwongen ‘bouw opgaaf’. In de brief aan de Provincie wordt met geen woord over dit aspect gesproken. Het is merkwaardig dat de gemeente nu stelt dat juist zij nut en noodzaak wel uitgebreid hebben onderbouwd. Dat zou toch niet nodig zijn geweest als er sprake zou zijn geweest van een opdracht vanuit de Provincie. De brief gaat verder in op technische details, zoals grondruil en verleggen van contourlijnen om woningbouw mogelijk te maken. De gemeente stelt aan al eisen te hebben voldoen, de Provincie vindt elk argument te zwak onderbouwd.

Laat een reactie achter