Veel eerder dan gedacht – plannen nieuwbouw aan de Weid

Al jaren geleden suggereerde Actiegroep Velserbroek Oost dat woningbouw op plekken rondom het gebied de Weid op termijn bestemd zou kunnen worden voor ouderen en jongeren. Dit omdat scholen op termijn niet meer de volledige capaciteit nodig zouden hebben.

• Afgelopen half jaar nauwelijks nieuwe ontwikkelingen
• Af en toe vraagt iemand naar de status van de plannen Grote Buitendijk
• Woningmarkt volledig op slot, veel ‘open plekken’ in gemeente Velsen
• Plannen Grote Buitendijk uit een ‘vorig leven’
• Actiegroep houdt ‘slechts’ vinger aan de pols 

Dit gebeurt nu zelfs ruimschoots voordat sprake is van de uitvoering van de bouwplannen aan Grote Buitendijk en het gebied Hofgeest. Peter Luit: ‘Het is opvallend dat onze voorspelling nu al uitkomt. Al in 2008 zeiden wij dat betaalbare woningbouw voor jongeren en/of senioren in het gebied rondom de Weid – inbreiden – een veel logischer oplossing zou zijn in plaats van uitbreiden buiten de wijk. Toenmalig wethouder Korf wilde echter beide ‘projecten’ niet combineren, omdat ‘ze’ niets met elkaar te maken zouden hebben’.

Het ging de actiegroep toen vooral om een integrale aanpak van het woningbeleid in Velserbroek. Om aan de toen bestaande vraag naar pakweg 250-300 woningen te voldoen, waren meer mogelijkheden aanwezig dan de wethouder toen wilde toegeven. Het uiteindelijke compromismodel gaat nog steeds uit van 70 woningen in het duurdere segment aan de Grote Buitendijk. Peter Luit: ‘Of die woningen er gaan komen is nog maar zeer de vraag. Een ‘ruil’ voor wat meer (etage)woningen binnen het gebied de Weid/Sluistocht is natuurlijk bespreekbaar. Het zou logisch zijn om in deze tijd wat meer marktgericht te bouwen en niet te speculeren op het feit dat er misschien nog wat mensen ‘over’ zouden zijn, die willen doorstromen naar een duurdere woning. Aan die voorheen in steen gebeitelde logica is een einde gekomen, nu de prijzen dalen en mensen voorlopig ‘veilig’ in hun bestaande woningen blijven zitten en wachten op betere tijden. Betaalbare huur- en koopwoningen binnen het gebied de Weid/Sluistocht zou derhalve veel beter inspelen op de nu actuele vraag uit de markt’.

Of de actiegroep bereid is het bestaande akkoord opnieuw ter discussie te stellen, moet nog worden besproken. ‘Natuurlijk lijkt het aantrekkelijk dit te doen’, omdat we dan het gebied Grote Buitendijk volledig groen zouden kunnen houden. Maar we gaan eerst maar weer eens vragen naar de status van al die plannen, en dan kijken we – heel misschien – verder’, aldus Peter Luit.

Laat een reactie achter