Velserbroekse 'koopgoot' vraagt om herziening plannen

Gertjan Huijbens heeft de uitslag van de verkiezingen voor de wijk Velserbroek in kaart gebracht in zijn column in de IJmuider Courant. Hij sprak binnen dat artikel met Martin Gregoire, het nieuwe raadslid voor Velsen Lokaal. Zijn uitspraak was duidelijk: ‘Alleen bouwen als het werkelijk noodzakelijk is’.

In de wijk werd de VVD de grootste, gevolgd door PvdA, D66 en Velsen Lokaal. Groen Links scoorde beter dan het CDA, welke ook in Velserbroek verder wegzakte. Opvallend is wel dat maar liefst 9 Velserbroekers het tot de raad gebracht hebben, waaronder Martin Gregoire van Velsen Lokaal, die dan ook het enige nieuwe raadslid uit de wijk is, de rest zat ook al in de vorige periode in de raad.

gregoire.pngGregoire woont aan de Grote Buitendijk en Gertjan liet het dan ook aan geen toeval over hem zijn mening te vragen over het de ontwikkelingen rondom het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest. Gregoire wil het gebied, net zoals D66 en Groen Links het liefst groen houden. Het genomen raadsbesluit uit de vorige coalitie is niets meer dan een besluit tot het maken van sommen. Er staat volgens hem nog helemaal niet vast dat er werkelijk gebouwd gaat worden. Wat hem betreft komen die huizen er alleen als er ook echt behoefte aan is, dus niet gedreven door (verouderde) getallen uit het verleden vanuit de provincie.

De term ‘Koopgoot van Velserbroek’ viel omdat ook in IJmuiden grote twijfels bestaan rondom de verhuurbaarheid van dure winkelpanden ten gevolge van de nu voorliggende plannen. Het zou zonde zijn als de Grote Buitendijk straks bebouwd wordt, terwijl de noodzakelijke gegadigden zich vervolgens niet aandienen. Interessante gedachte, die al werd voorafgegaan door de uitspraak van Annette Baerveldt (D66), die ook al stelde dat de plannen aan de Grote Buitendijk zijn achterhaald.

Laat een reactie achter