Wethouder Baerveldt zegt dat plan Grote Buitendijk achterhaald is

Natuurlijk duurt het niet lang meer voordat alle wethouders hun plaatsen inleveren, weliswaar in de hoop deze weer terug te krijgen. Maar de druk ligt nu even bij de verkiezingen en dus niet meer bij de bijna afgeronde periode van wethouder zijn.

av_baerveldtklein.jpgEn dat is een interessante periode. De verkiezingsdruk zet ook bijna ex-wethouders aan tot aardige uitspraken. Zo zei Annette Baerveldt enige tijd geleden de woningbouwplannen voor de Grote Buitendijk inmiddels achterhaald te vinden. Leuke uitspraak om de discussie weer opnieuw te beginnen?

Ook kreeg ik een paar e-mails van mensen en reacties op straat omtrent de plannen van de gemeente om nu ineens – nu alles bijna in ‘kannen en kruiken’ is, te gaan praten met de bevolking en hun mening te horen. Leuk plannetje van de gemeente, maar wel erg laat hoor. De mensen die mij mailen of op straat aanspreken begrijpen het niet. En ook ik zou dat gevoel hebben, als ik net zelf het hele proces nauwgezet zou hebben gevolgd.

De meest aansprekende e-mail kreeg ik van iemand die de discussie van het nut opnieuw zou willen voeren. De schrijver vindt het onzin dat een eenmaal genomen besluit om alleen nog maar sommen te maken, ook automatisch resulteert in woningbouw aan de Grote Buitendijk.

Terecht wees hij mij op het feit dat de crisis niet een kwestie van een paar maandjes is geweest, maar voorlopig nog wel enige tijd zal aanhouden. De gevolgen ervan zijn veel verder strekkend dan de korte termijn visie om wat onverkoopbare huizen te bouwen aan de Grote Buitendijk.

En ja, dan komt ook nog het woord inbreiden voorbij. Wat te doen met de straks vrijkomende stukken grond waar noodgebouwen en wellicht later ook complete scholen verdwijnen? De schrijver vroeg ons met klem opnieuw aandacht te hebben voor de zaken die we als actiegroep al veel vaker op de agenda hebben willen plaatsen.

Natuurlijk was het combinatieplan een mooi voorbeeld van polderen, maar gewijzigde omstandigheden en ook krimp van de bevolking moet een eenmaal genomen besluit toch ook kunnen keren, aldus de schrijver.

Ja, wat gaan we nu doen met deze reacties en de uitspraak van mevrouw Baerveldt? Ik denk dat we dat dan maar eens moeten gaan zeggen op die 16e februari.

Laat een reactie achter