Ook na prettig gesprek nieuwe projectleider blijft getal 70 heet hangijzer

Vandaag heeft Peter Luit namens de samenwerkende partijen VSV, Westwijk en Actiegroep Velserbroek Oost kennis gemaakt met de nieuwe projectleider Grote Buitendijk – Hofgeest, mevrouw Arjan Stegeman.

20090206 Velserbroek V3.jpg

In dat gesprek is veel van de historie rondom dit project duidelijk gemaakt, alsmede de status van de huidige situatie ontstaan door de vertraging van het afgelopen half jaar en de ontwikkelingen van de afgelopen anderhalve week.

Aanleiding voor het gesprek waren een paar e-mails richting wethouder Korf betreffende de morgen te bespreken stukken aangaande het project. In die stukken ontbreekt – zoals al eerder gemeld – het getal 70 voor het maximaal aantal te bouwen huizen aan de Grote Buitendijk.

De projectleider gaf in het gesprek al snel aan niet van plan te zijn dat getal in het stuk, waarover de raad volgende week een besluit neemt, het getal 70 op te nemen. Zij vindt dat getal een te exacte invulling van ‘zaken’. Dat terwijl ook heel veel andere zaken al exact worden omschrven.
Ik heb aangegeven het uiteraard niet eens te zijn met een visie, die de mogelijkheid – politiek en ambtelijk – toch de vrijheid te behouden om aan de Grote Buitendijk te doen wat men – vooral op ambtelijk niveau – wil.
De raadsleden zijn per e-mail ingelicht over deze visie. Wij hopen van harte dat de raad het getal 70 in de stukken opgenomen wil zien.

De actiegroep heeft duidelijk gemaakt dat zij haar taken ten aanzien van de lopende plannen/trajecten niet als afgerond beschouwt. De suggestie wordt wellicht gewekt dat na april het burger participatie traject is afgerond en dat het nu verder aan B&W zou zijn om de stukken verder naar eigen inzichten uit te werken. Uiteraard kan dit het geval niet zijn. Er kan slechts sprake zijn van een geslaagd burgerparticipatie traject als de uiteindelijk resultaten worden behaald. Niet als slechts tot een bepaalde fase op papier zaken in samenwerking zijn gedaan.

Laat een reactie achter