Agenda 8 december verrassend: overwegend uitgangspunten conform besluiten april 2009

In tegenstelling tot de ophef in de afgelopen dagen over het gebied Grote Buitendijk / Hofgeest ziet de agenda voor de vergadering op 8 december in de Hofstede in Velserbroek er genuanceerd anders uit en sluit aanzienlijk beter aan op de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten van de gemeenteraad. Aleen het getal 70 ontbreekt voor wat betreft het aantal woningen aan de Grote Buitendijk.


Grotere kaart weergeven

Wethouder Korf had zich veel negatieve media aandacht kunnen besparen door vroegtijdiger te communiceren met de betrokkenen. In plaats daarvan kwam een bericht in de IJmuider Courant, welke volkomen terecht de alarmbellen deed rinkelen. Maar het is tevens onvoorstelbaar dat de IJmuider Courant zelf zou verzinnen dat de wethouder zou vinden dat het raadsbesluit in april niet eenduidig was en dat zij daartoe de geluidsopnames heeft beluisterd. Dat zal op 8 december zeker een vraag zijn aan de wethouder.

Daarnaast heeft het ‘Plein ’45’ domweg een half jaar niets laten horen. Communicatief is dat fout. Openheid en eerlijkheid gaan hand in hand, maar de tegenstelling daarvan is helaas maar al te vaak ook waar. We hopen dan ook van harte dat onze nieuwe burgemeester dergelijke processen doorziet, als primair eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de communicatie met de gewone burger.

70.pngMaar de inhoud van de toegestuurde stukken doet in zijn algemeenheid recht aan de uitgangspunten van de raad. Hier en daar wordt wel wat ‘gestoeid’ met getallen. Aanvankelijk zouden 350 woningen gebouwd worden langs de Grote Buitendijk, nu wordt 370 genoemd als totaal aantal voor een niet nader te noemen verdeling tussen het gebied Hofgeest en de Grote Buitendijk.

pvdavelsen.pngOpvallend is dat het getal 70 voor de Grote Buitendijk niet wordt genoemd, maar wel de 7 lokaties met een dichtheid van 12,5 woningen per hectare, omgeven door groen. Ook die nuance zal aan de wethouder worden voorgelegd. De initiatiefnemers van het combinatiemodel blijven onverminderd vasthouden aan 70 woningen. Dit ondanks uitlatingen van Aris Blok in termen als ‘communicerende vaten’ (PvdA en mondjesmaat gesteund door CDA en VVD) tussen het gebied Hofgeest en de Grote Buitendijk.

Als actiegroep blijven we sceptisch ten aanzien van ‘opgelegde’ getallen. Nog altijd bestaat er twijfel over het werkelijk nut van het volbouwen van de laatste stukken open gebied in de wijk. Maar de uitgangspunten om op 8 december weer met elkaar aan de slag te gaan, lijken toch iets minder negatief dan eerder verondersteld.

Laat een reactie achter