Spitsstrook A22/A9 in spoedprocedure

De aanleg van een spitsstrook langs de A22/A9 is een ‘steun in de rug’ voor het combinatieplan. Plan 3 met honderden woningen op de groenstrook ten oosten van de Grote Buitendijk is met de komst van een spitsstrook vrijwel onmogelijk.

De overheid wil het fileleed op de A9 tegengaan door een extra rijstrrook te openen ten zuiden van het Noordzeekanaal tot met het knooppunt Raasdorp ter hoogte van de aansluiting met de A5.
De procedure die men daarvoor wil hanteren moet snel worden uitgevoerd om ook sneller met de realisatie te kunnen beginnen. De zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage) is het belangrijkste rapport welke moet worden uitgebracht ten aanzien van de effecten op het leefklimaat in de nabije omgeving.

Laat een reactie achter