Briefwisseling met Jacques Warmerdam

Onderstaande e-mail stuurden wij naar Jacques Warmerdam, in de hoop antwoorden te krijgen op de inhoudelijke voortgang van het rekentraject voor het combinatiemodel. Het resultaat was teleurstellend.

Beste Jacques,

Zou je ons wat meer inhoudelijk willen informeren over de status van de dingen die nu gaande zijn? Wij verbazen ons toch wel over deze gang van zaken. Het verzonden briefje is zo gering onderbouwd, dat we zeer benieuwd zijn naar de onderliggende redenen.

Ook zijn wij verder niet benaderd om ons eigen plan eventueel nog verder toe te lichten, mochten er vragen zijn. Welke vragen zijn er dan nog? Wat is jullie visie nu ten aanzien van dit plan? De politiek zegt nu niets te kunnen doen omdat alles bij jullie ligt. Wij zijn dus heel benieuwd en vragen dan ook rechtstreeks aan het ambtelijk apparaat om helderheid te verschaffen.

Dus:

– welke sommen zijn er gemaakt?
– welke conclusies zijn er getrokken mbt de door ons gemaakte berekeningen?
– is het plan nog steeds ongewijzigd, maw zoals door ons ingediend en door de raad aanbevolegn voor doorrekening?
– waarom kost alles zoveel extra tijd?

Wij hopen dat dit zonder al teveel gedoe mogelijk is. Wij vinden dat wij recht hebben op alle informatie omtrent het door ons zelf ingediende plan.

Met vriendelijke groet,

Peter Luit
namens actiegroep Velserbroek Oost

p.s.: wij gaan uit van beantwoording van bovenstaande aspecten binnen een week na ontvangst van deze e-mail.


Het volgende antwoord kwam binnen een week binnen:

Beste Peter,

Aangezien ik je telefonisch niet kan bereiken, via deze manier een korte uitleg.
Op 2 april heeft de raad een oordeelsvormende discussie gevoerd over de ontwikkeling van de Grote Buitendijk/Hofgeest. Uit deze discussie is een principebesluit over de ontwikkelingsrichting voor het gebied te destilleren. Een meerderheid heeft zich uitgesproken voor scenario B met elementen uit scenario A. Bij de oordeelsvorming door de raad zijn voorwaarden benoemd waaronder deze ontwikkelingen plaatsvinden.
Deze voorwaarden moeten nader geformuleerd worden om tot een besluit over de ontwikkelingsrichting te kunnen komen.
Het formuleren van deze voorwaarden kost meer tijd dan verwacht. De ambtelijke voorbereiding is nu zover dat na het zomerreces tot een definitieve besluitvorming gekomen kan worden.

Voor verdere vragen ben ik te bereiken onder no : 0255-567429

gr. Jacques

Onze reactie:

Scenario B met elementen uit A? Niets van waar, de raad koos voor B meneer Warmerdam, probeer dus niet je eigen plan in zoveel mogelijke mate door te drukken. Voorwaarden benoemd? Niets van waar, er werd door de raad gewoon gesteld dat het model doorberekend zou moeten worden. Alleen de PvdA strooide zout in de wonden door te stellen dat het berekend zou moeten worden op basis van communicerende vaten en ja, dat wordt nu maar al te graag aangegrepen om meer dan 70 woningen te bouwen aan de Grote Buitendijk. Reken maar op fors protest als dat wordt bedoeld met elementen uit scenario A!

Ja, en dat het meer tijd kost, dat wisten we al, met andere woorden, het gegeven antwoord is precies hetzelfde als het magere briefje, inhoudelijk wordt nergen op in gegaan. Met dank aan de ambtenarij!

Laat een reactie achter