Gemeente Velsen heeft geen modern communicatiebeleid

In tijden waarin ‘media 2.0’ het buzzword is in de moderne marketing- en communicatiesector, blijven overheden hopeloos achter met een doorgaans zeer gesloten éénrichtingsloket voor burgers.

De gemeente Velsen vormt daarop geen uitzondering. Natuurlijk zijn burgers welkom op het stadhuis als zij hun verhaal willen doen – dat is het passief toestaan van communicatie. Maar net zoals bedrijven zouden ook de politici van de gemeente Velsen zelf pro-actiever de bevolking moeten benaderen.

Met moderne communicatiemiddelen zouden politici discussies kunnen aangaan met de bevolking waarvoor ze werken. De website van de gemeente Velsen is een hopeloos geval, een ondoorgrondelijk zoekplaatje, waar nauwelijks relevante informatie te vinden is. De interactieve mogelijkheden zijn niet meer van deze tijd. Een weblog ontbreekt.

Natuurlijk verschijnen politici wel eens op Seaport TV, voor een praatje met Jac Zuurbier, maar ook dat is eenrichtingsverkeer, ‘doorpraten’ met burgers na de uitzending op een weblog zou de onderlinge communicatie kunnen bevorderen. De komende verkiezingen zouden juist een mooie gelegenheid zijn om de communicatie met de burgers op een wat moderner niveau te brengen.

googlebook.jpgVoor politici is het raadzaam eens het boek ‘Wat zou Google doen‘ te lezen. Een boek boordevol adviezen over hoe bedrijven, instellingen en overheden om zouden moeten gaan met hun communities. Google laat de wereld zien dat de burger aan zet is en die macht wordt ook in veel gevallen gegrepen. Voorbeelden ten over van bedrijven die structureel weigerden om met hun klanten te praten en hun resultaten zagen dalen omdat ontevreden klanten hun beklag deden op weblogs, die elkaar versterkten. Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat ze deel moeten uitmaken van de community waartoe ze ook zelf behoren en hun geld aan verdienen.

En dat geldt ook voor politici, de mogelijkheden zijn er. Meningen die worden gegeven op weblogs moeten serieuzer worden genomen. De bevolking is door media 2.0 ‘mondiger’ geworden. Politici kunnen zich niet meer verschuilen door wel de inhoud van weblogs (ook deze) tot zich te nemen, maar er structureel niet op te reageren.

2 reacties

  1. Peter Luit op 24 juli 2009 om 07:01

    Met verbazing las ik in de IJmuider Courant van 22 juli jl. dat de website velsen.nl ‘goed in elkaar steekt’. De gemeente heeft kennelijk een goed cijfer ontvangen van een onderzoeker die de website heeft beoordeeld. In het stuk worden een paar kleine details genoemd, waarop de website werd beoordeeld. Ook wordt een vergelijking met de website van omringende gemeentes gemaakt en daaruit blijkt dat Velsen zelfs bovengemiddeld scoort. Hoe slecht moet de rest dan zijn, vraag ik me met de nodige verwondering af. De site is volgens de onderzoeker actueel, wordt er goed uitgelegd hoe het met het uitgeven van een graf zit, en wordt de term aanlegvergunning helder uitgelegd. Puntje van kritiek, de afkortingen worden niet of nauwelijks uitgelegd. Conclusie voor de gemeente: ‘Niets aan doen, prima in orde.’ En dat is een gemiste kans. De miljoenen die klaarliggen om de communicatie met de burger te verbeteren, lijken nu dus niet te worden gestoken in een nieuwe website, die veel meer interactieve openingen zou moeten bieden om met de burger te communiceren. De website van de gemeente Velsen is een gesloten bolwerk, met nauwelijks enige interactieve mogelijkheden om te reageren op – overigens slecht te vinden – stukken en/of te communiceren met B&W. In het blad Binnenlands Bestuur werd vorige maand volop discussie gevoerd over het nut van weblogs door gemeente bestuurders. Kennelijk niet de moeite van het onderzoeken waard – geweest – in de gemeente Velsen. Kom op gemeente, hecht weinig waarde aan dit onderzoek, kijk ook niet naar de omringende gemeentes die het (nog) slechter doen, maar ga met een frisse houding de laatste inetractieve mogelijkheden door middel van weblogs en sociale media omarmen. Maak van uw website een platform voor de burgers. De tijd van zenden/ontvangen – ik weet wat goed voor u is – is definitief voorbij. Geef burgers een interactief platform, waarmee ze met u kunnen praten. Sommige raadsleden doen dat via de – interactieve – website van de IJmuider Courant, maar er zijn ook wethouders die zich storen aan de soms eenzijdige berichtgeving door journalisten, die hun mening op papier zetten. Gemeente, daar kunnen jullie zelf wat aan doen. Open voor iedere wethouder een weblog en laat ze daar hun mening over belangrijke zaken binnen hun werkgebied neerzetten en geef mensen de mogelijkheid daarover in discussie te treden. Dat doet in ieder geval loco burgemeester van Haarlem – Maarten Divendal – wel. Maar daarover kennelijk geen woord van de onderzoeker in het rapport. Terwijl Velsen nog moet leren wat een weblog inhoud en hoe het zonder noemenswaardige investeringen de communicatie met de burger sterk kan verbeteren. Maar ja, weinig geld of niet, het zal wel weer Europees moeten worden aanbesteed, en kunnen we dus in de tussentijd – het zal wel anderhalf jaar kosten – toch lekker blij zijn met een ‘voldoende’ voor de bestaande website. Gefeliciteerd.

  2. JamesHug op 8 januari 2021 om 03:40

    Website
    BroBot – AllSubmitter v7.6, BroBot

Laat een reactie achter