Wethouder Korf negeert uitnodiging tot verder praten

korfklein.jpgWethouder Korf negeert het verzoek van Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en projectontwikkelaar Westwijk om verder te praten over de planning van de uitwerking van het combinatiemodel, welke de drie partijen gezamenlijk hebben ingediend.

Het is inmiddels 2 weken geleden dat per e-mail een verzoek tot een gesprek is ingediend. Na een herhalings e-mail werd gesteld dat mevrouw Korf tijdelijk niet aanwezig was. Een derde e-mail resulteerde al helemaal niet meer in een reactie.
Waarom er geen reactie komt, is niet duidelijk. Natuurlijk zal er op het Plein ’45 teleurstelling zijn over het oordeel, welke de raad onlangs heeft gegeven over de plannen aan de Grote Buitendijk.

Lidwina Wever: ‘We weten nu niet wat er met ons gezamenlijke plan gebeurt. We willen weten welke stappen de ambtenaren zetten, nu hun eigen plan is verworpen. Ook hebben we geen enkele inhoudelijke reactie op de doorrekening die is gemaakt door Westwijk, waarin een opmerkelijk groot verschil tussen verlies en winst voor de gemeente werd berekend.’

Het is merkwaardig dat wethouder Korf zelf niet het initiatief neemt tot een gesprek over de huidige situatie. ‘De raad heeft de wethouder de opdracht gegeven het model verder uit te werken. Normaal gesproken zit je dan toch met de initiatiefnemers aan tafel, alvorens je de ambtenaren aan het werk zet’, aldus Lidwina Wever.

foto: bron gemeente Velsen

Laat een reactie achter