Het oordeel: de politieke optekening

Gisteravond waren de raadsleden vrijwel allemaal unaniem over het – nog – te nemen besluit omtrent woningbouw in Velserbroek. De nuances op een rij.

LGV hield een pittig pleidooi voor het burgerinitiatief en hekelde de gemaakte sommen die het combinatiemodel op verlies zouden zetten. LGV ging voor scenario B, dus het combinatiemodel 4,5,6.

SP was de enige partij die niet volmondig ging voor het volledige combinatiemodel, maar zocht meer in een combinatie van de modellen 4 en 5, voor de rest van de raad al enige tijd een gepasseerd station. SP gaf wel aan dat geld verdienen geen prioriteit heeft.

PvdA bleef nieuwbouw Velserbroek een moeilijk onderwerp vinden. Toch ging PvdA – tot ieders verrassing – accoord met scenario B, het combinatiemodel. Echter met de opmerking dat zij de bebouwingsdichtheid aan de Grote Buitendijk graag hoger zouden willen zien en een evenwichtige verdeling van woningen naar marktbehoefte.

CDA nam uiteindelijk ook een besluit. CDA ging ook voor scenario B en stond achter de uitgangspunten van de PvdA met betrekking tot mogelijk andere dichtheden in het gebied.

Ook Velsen Lokaal was duidelijk, geen vertrouwen in de ambtelijke doorrekening van het combinatiemodel en de noodzaak van model 3 (scenario A). VL memoreerde nog even de matige werking van de werkgroep. Maar kwam ook tot de conclusie dat het burgerinitiatief de voorkeur verdiende.

D66 is niet gelukkig met extra woningbouw in Velserbroek. er wordt nog volop getwijfeld aan het nut van massale woningbouw in de gehele gemeente op basis van de huidige krimpcijfers in bewonersaantallen. Maar ook D66 koos voor combinatiemodel 4,5,6.

De Christen Unie was niet geheel duidelijk in haar keuze. Is niet voor verhuizen van VSV, wil het liefst model 6 van de actiegroep, maar buigt uiteindelijk wel door naar iets wat op het combinatiemodel lijkt.

Groen Links maakt geen keuze, is een absolute voorstander voor het behoud van groen en twijfelt onverminderd aan de cijfers die door gemeente en provincie zonder enige onderbouwing worden genoemd.

Ook de VVD is voor het combinatiemodel, met ook hier en daar wat vragen over kosten van de VSV deal, maar gaat wel voor het draagvlak van dit model uit de wijk.

Laat een reactie achter