De 'shitopmerking' van Van Deudekom

Zo kopte Gertjan Huijbens zijn column ‘nieuws uit de nieuwbouw’ in, om maar in voetbaltermen te blijven. Hij verwijst daarbij naar het filmpje dat afgelopen zaterdag tijdens het ‘werkbezoek’ aan VSV werd gemaakt.

baerveldt.jpegGertjan verwacht dat het komende donderdag spannend wordt. Immers dan zal oordeelsvorming moeten gaan plaatsvinden. Wat dat woord betekent is ons echter nog niet duidelijk. Is een oordeel een besluit, dat is dus de vraag die donderdag voorligt.

Maar voordat het oordeel over de problematiek wordt gegeven, hebben de raadsleden nog wel wat materiaal door te nemen. Gisteren hebben de actiegroep, VSV en Westijk het eigen rekenmodel naar de raadsleden verstuurd, met daarin een geheel nieuwe kijk op de getallen. Westwijk, die de sommen maakte, kon met geen mogelijkheid een verlies van 9 ton voor de gemeente optekenen. Met de huidige sommen komt het combinatiemodel uit op een met model 3 te vergelijken winst voor de gemeente.

Toch nog even terug naar het filmpje. Natuurlijk is het opmerkelijk dat we als actiegroep de samenwerking met VSV en Westwijk hebben ontwikkeld. De keuze was echter eenvoudig. Richting B&W en de raad blijven roepen dat we niets willen, zou uiteindelijk niet werken. Lekker idealistisch is het wel, maar je bereikt er uiteindelijk niets mee en de gemeente pakt de winst in de snelheid van het proces door op die manier actiegroepen buitenspel te zetten.

Piet van Deudekom.jpgJa, het is dus een ‘verstandshuwelijk’, er moest nogal wat water bij de wijn, maar we hebben er toch voor gekozen om dit te doen. Dat draagvlak waarnaar Gertjan verwijst is heel wat groter dan alleen de bewoners aan de Grote Buitendijk. Natuurlijk hadden de bewoners uit het hele gebied liever geen woningbouw gezien en in plaats daarvan een parkvariant of hooguit model 6 – ons voorkeursmodel met een grote spreiding van een kleiner aantal woningen over het gehele gebied. Maar ook daarvoor leek geen steun te zijn, zodat model 7 (voorheen combinatiemodel 4,5,6) als enige alternatieve model de strijd aangaat met model 3 van de gemeente.

Tot slot de ‘shitopmerking’ van Van Deudekom. Nou, zoals het in de krant staat lijkt het op een ordinaire ruzie tussen wethouder Baerveldt (D66 Velsen: sport en wijkwethouder Velserbroek) en Piet van Deudekom. Dat viel wel mee, Annette zei het met een glimlach richting het LGV raadslid. Maar of alles echt openligt, zoals van Baerveldt beweert, is natuurlijk aan de raad. Want die opmerking maakte ze ook: ‘Jullie besluiten’. En hopelijk nemen de raadsleden vooral die opmerking serieus.

foto links: Piet van Deudekom (LGV), bron: gemeente Velsen
foto rechts: Annette Baerveldt (D66 Velsen), bron: gemeente Velsen

Laat een reactie achter