Actiegroep gaat op speculaties controleren

Actiegroep Velserbroek Oost vermoedt dat de betrokken partijen bij mogelijke nieuwbouw aan de Grote Buitendijk gaan speculeren op een hogere bebouwingsdichtheid aan de Grote Buitendijk.

Inmiddels zijn naast de gemeente drie partijen op de één of andere manier betrokken bij mogelijke woningbouwplannen aan de Grote Buitendijk. Al eerder dit jaar maakten we kennis met de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij (KOM) uit Katwijk die het perceel grond kocht van de gebroeders Rutte. Al snel werd duidelijk dat zij daar woningen zouden willen bouwen, die niet zouden passen in het uiteindelijk door de gemeenteraad voorgestelde scenario B. De Wet voorkeursrecht Gemeenten (WvG) zou daar voorlopig nog een stokje voor moeten steken.

Daarnaast verscheen onlangs de publicatie in het blad Cobouw dat ook DeltaForte en woningstichting Rochdale betrokken zouden zijn bij deze mogelijke woningbouw plannen, die volgens de publicatie al behoorlijk gedetailleerde cijfers liet zien. Inmiddels is al duidelijk geworden dat al deze betrokken partijen bepaald niet ‘happy’ zijn met de voorkeur van de gemeenteraad.

Onder andere PvdA en CDA spreken van zogenaamde ‘communicerende vaten’, daarbij doelende op een hogere bouwdichtheid aan de Grote Buitendijk en een lagere in het gebied Hofgeest. Als actiegroep hebben we al aangegeven niet meer dan 70 woningen te zullen accepteren. Maar tevens niet meer dan de in totaal 370 te bouwen woningen, terwijl 350 het door de provincie genoemde aantal is.

Het is nu een cruciale tijd, waarin vooral geruchten de ronde zullen gaan doen. De ambtenaren waren natuurlijk ook al niet ‘amused’ rondom de principe keuze van de raad. De lijntjes zijn kort en uiterst ‘gevaarlijk’. Het gevaar van ‘achterkamertjes politiek’ ligt al op de loer. Als actiegroep zullen we alle betrokken partijen regelmatig gaan bevragen naar hun onderlinge communicatie. Als het nodig is zullen we de wethouder aanspreken op de Wet openbaarheid Bestuur.

Laat een reactie achter