Meerwaarde clausule 'Beeckesteijn deal' bekend

De omstreden meerwaarde clausule voor de grondruil Beeckesteijn/Grote Buitendijk is op verzoek van LGV bekend gemaakt. Wie was er ten tijde van die grondruil echt bekend met de mogelijke toekomstige gevolgen van deze clausule?

beeckesteijn.pngEind 2007 ‘ruilde’ Velsen 6 hectare grond langs de A22/A9 voor de ca. 40 hectare die het landgoed Beeckesteijn omvat. Indien de grond die door de Beeckesteijn deal in handen van de gemeente is gekomen, voor 2014 wordt gebruikt voor doeleinden die de waarde van de grond doen toenemen, dan moet de gemeente 50% van die meerwaarde afdragen aan DLG (Dienst Landelijk Gebied). Indien ontwikkeling na 2014 plaatsvindt bedraagt het percentage 25%.

Op zichzelf is die ‘grondruil’ al even opmerkelijk geweest als de onverwachte uitwerking van de meerwaarde clausule nu. 40 hectare ruilen voor 6 hectare en dan nog moeten bijbetalen als de waarde van die 6 hectare door mogelijke ontwikkeling zou toenemen, is bijna idioot te noemen. De verantwoordelijk wethouder zal hiervoor zeker ter verantwoording moeten worden geroepen. Temeer omdat blijkt dat de gevolgen van die clausule voor de raad niet echt bekend waren.

In het jaarverslag 2007 van DLG werd de deal dus veel te fraai omschreven in een soort vraaggsprek (verkort weergegeven):

‘Is dat niet een ongelijkwaardige ruil, zes hectare tegen veertig hectare? ‘Nee’, zegt Vincent Pieters, regionaal accountmanager bij DLG. Hij legt het uit. ‘Bedenk dat die zes hectare in een zogeheten rode waas zit. Daar mag dus bebouwing op komen, wat de waarde van de grond hoger maakt. Anderzijds brengt goed beheer van het landgoed juist kosten met zich mee.’

recessie_thumb.jpgDe IJmuider Courant kreeg de cijfers niet ter beschikking, volgens de gemeente was de informatie ‘marktgevoelig’, een tegenwoordig vaak gehanteerd begrip als men de gemeente om inhoudelijke informatie vraagt.

Vandaag verscheen een uitgebreid artikel in de IJmuider Courant met de meningen van onder andere Velsen Lokaal en LGV. Johan van Ikelen (VL): ‘De berekening van het compromismodel is nattevingerwerk. De meerwaarde clausule mag dan wel in de overeenkomst hebben gestaan, het is volgens van Ikelen nimmer ten tijde van de omstreden grondruil besproken.’ Ook VSV voorzitter Floor Bal is verbaasd over de gang van zaken. Hij is samen met de actiegroep en ontwikkelaar Westwijk overtuigd van een behoorlijke winst voor de gemeente als het combinatiemodel zou worden ontwikkeld. Westwijk gaat het model zelf ook nog eens doorrekenen en hoopt tijdens het raadsplein op 2 april de raad te kunnen voorzien van meer realistische cijfers.

Van Ikelen wil, net zoals de actiegroep dat tijdens het vorige raadsplein al had verzocht, een geheel onafhankelijke doorrekening om de raad op basis daarvan een gedegen besluit te kunnen laten nemen. Het geloof in de op politiek sturende ambtenaren wordt daarmee wederom een stuk minder.

Van de meeste partijen is verder nog geen mening bekend. Wel liet Wim Westerman in een reactie weten onze onderstaande optekening van meningen mee te zullen wegen in de mening van Groen Links.

B&W lieten de IJmuider Courant wel weten dat de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) mogelijk ook van toepassing zou kunnen worden op gebieden die nu liggen in het combinatiemodel. Of dat als een ombuiging van model 3 naar het combinatiemodel mag worden beschouwd, is echter allerminst zeker.

Wordt vervolgd op 2 april tijdens het volgende Raadsplein.

Laat een reactie achter