Doorekening combinatiemodel 4,5,6 voorgelegd aan de gemeenteraad

Vandaag hebben de gemeenteraadsleden de doorbereking ontvangen van combinatiemodel 4,5,6. Het model resulteert in een negatief resultaat van 900.000 euro. Dat is aanzienlijk beter dan de eerste doorberekening, maar nog steeds opvallend negatief.

Naar onze mening wordt dat vooral veroorzaakt door een zogenaamde ‘meerwaarde clausule’, waarnaar wordt verwezen. Dat betekent dat indien gronden – die verruild waren voor landgoed Beeckesteijn – een in grondprijs een hogere bestemming krijgen, er verrekend dient te worden met Bureau Beheer Landbouwgronden.
Het aanbod om de gronden voor enkele tientjes per vierkante meter te kopen door VSV/Westwijk, komt daarmee dus – (groten)deels – niet ten goede van de gemeente! Een dergelijke clausule is ons nooit bekend geweest ten tijde van de ruil van Beeckesteijn voor delen van gronden ten oosten van de Oostlaan.

Ook is thans niet bekend in hoeverre dit aspect een rol heeft gespeeld in de doorberekening van de modellen 1 tot en met 6.
De actiegroep zal komende vrijdag het stuk verder inhoudelijk bestuderen. We zijn echter wel al van mening dat ook op basis van dit schrijven geen objectief besluit kan worden genomen. De doorrekening is beperkt tot slechts het eindresultaat van -9 ton, waarmee wederom model 3 dus als gunstigste model wordt voorgesteld. Daarnaast wordt als argument genoemd dat dit model niet door de werkgroepleden is gewogen. Dat argument doet niet ter zake. Er is nimmer vooraf vastgesteld, dat alleen de modellen vanuit de werkgroep beoordeeld zouden mogen worden en dat nimmer een ander model zou mogen ‘meedoen’ in de selectie.

Na komende vrijdag zullen we dieper ingaan op de verschillende details van de doorrekening.

Laat een reactie achter