Combinatiemodel 4,5,6 vergt ander soort doorrekening

Tot nu toe hebben ambtenaren van de gemeente Velsen bepaalde rekenmethoden gehanteerd om de verschillende modellen met elkaar te kunnen vergelijken.

euro.jpgDat gaat echter niet meer op voor het combinatiemodel, omdat zich daar andere omstandigheden voordoen, zoals de komst van voetbalvelden ten oosten van de Oostlaan. Deze grond is in eigendom van de gemeente en is voor woninbouw ongeschikt. VSV biedt in combinatie met projectontwikkelaar Westwijk aan deze grond eventueel te willen kopen. Winst voor de gemeente.

Ten tweede wil Westwijk bij doorgang van dit plan zelf de totale ontwikkelingskosten dragen voor woningbouw op de nu nog bestaande VSV terreinen aan de Broekeroog en indien mogelijk ook aan de overzijde. Wederom winst voor de gemeente.

Tot slot de 7 hofjes langs de Grote Buitendijk. Ook hier is voor de gemeente winst uit te halen, door deze gronden gewoon aan een projectontwikkelaar te verkopen. Twee van de 7 hofjes liggen echter op het terrein van de KOM (Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij). Die grondprijs is dus onderworpen aan het al dan niet samenwerken tussen verschillende projectontwikkelaars. Maar ook voor dit gebied hoeft de gemeente dus geen kosten te maken. Behoudens misschien de aanleg van wegen voor de algemene ontsluiting in het gebied. Eén en ander is afhankelijk van de wijze van invulling van het gebied door één of meerdere projectontwikkelaars.

Als de meeste overige grond wordt ingevuld met zogenaamde ‘recreatieve agrarische’ functies, zoals paardenvelden, dan komen ook daar inkomsten van binnen en worden de gronden door pachters onderhouden.

De gemeente heeft altijd gezegd het gebied kostenneutraal te willen ontwikkelen. Het combinatieplan 4,5,6 zorgt voor een positief resultaat in alle opzichten. En juist daarom moeten de uitgangspunten voor het maken van de sommen wel aangescherpt worden om de verschilen aan de raad duidelijk te maken.

Afgelopen vrijdag bleek het model een negatief resultaat op te leveren van min 6 miljoen euro, omdat bovenstaande uitgangspunten niet waren meeberekend. Na intensief overleg zal de gemeente het model dus moeten herberekenen en de resultaten daarvan begin april bekend maken in het dan geplande raadsplein.

VSV, Westwijk en Actiegroep Velserbroek Oost zullen eveneens het model doorrekenen. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over de gewijzigde uitgangspunten bij het maken van de sommen voor het combinatiemodel.

1 reactie

  1. Fred op 2 maart 2009 om 12:32

    Toch weer erg vreemd dat de gemeente niet met de juiste parameters rekening houdt !!
    Lijkt wel een stukje onwi, of …

Laat een reactie achter