Cobouw: 460 woningen in Velserbroek

In het vakblad voor de bouw ‘Cobouw’ van 10 maart jongstleden kwamen we een wel zeer verontrustende mededeling tegen. Het bouwen van maar liefst 460 woningen langs de Grote Buitendijk/Hofgeest zou volgens het blad al in een opdrachtstadium verkeren.

cobouw2.pngHet blad wordt uitgegeven door SdU en heeft daarnaast een website.

De uitgever zegt op basis van de geplaatste tekst te veronderstellen dat het zeer waarschijnlijk is dat de Gemeente Velsen zelf deze tekst heeft aangeleverd. De gegevens worden doorgaans wel op juistheid gecontroleerd. Het getal 460 is daarbij kennelijk ook vanuit de gemeente gecommuniceerd. En dat is op zichzelf zeer merkwaardig. In het verleden is dit getal nooit genoemd. Het woord ‘opdrachtstadium’ klinkt zwaarder dan het is. De uitgever geeft aan dat daar net zo goed het woord ‘planstadium’ had kunnen staan.

Bij de gemeente Velsen wist men op maandagmorgen 16 maart van niets. Na verschillende afdelingen te hebben gesproken, waaronder communicatie en bouw- en woningtoezicht, kon de afdeling ruimtelijke ordening niets anders doen dan toe te zeggen dat het onderzocht wordt en dat daar antwoord op zal worden gegeven. Wordt vervolgd……..

Update op maandagmiddag:

Floor Bal (VSV), de IJmuider Courant en de Actiegroep Velserbroek Oost hebben zowel Cobouw als de gemeente Velsen gevraagd naar de gang van zaken rondom dit bericht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitgever zich heeft gebaseerd op oude stukken uit 2005, waarin het getal 460 in de Woonvisie werd genoemd. Kennelijk heeft geen controle plaatsgevonden op de juistheid en/of actualiteit van dit bericht. Of een rectificatie zal worden geplaatst is nog onbekend. Morgen verschijnt in de IJmuider Courant een artikel over deze gang van zaken.

Update op maandagavond: De uitgever geeft de volgende verklaring naar aanleiding van vragen door Floor Bal.

N.a.v. de door u genoemde publicatie wil ik u graag het volgende melden:

Rond de zomer van 2005 hebben wij contact gehad met de gemeente Velsen. Dit n.a.v. van geruchten die ons ter ore waren gekomen aangaande plannen/wensen m.b.t. nieuwbouw te Velserbroek.
Ik kan het nu niet meer nagaan, maar vermoedelijk is toen gezegd dat er wensen waren mbt nieuwbouw van in totaal 460 woningen, en dat men hoopte om begin 2009 met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten.

Aangezien deze datum inmiddels is versteken, meenden wij onlangs hier weer eens in te moeten duiken.
Inmiddels weten we het volgende: nog steeds zijn de plannen redelijk zacht; ook is er nog geen sprake van een concreet aantal woningen. De gemeente lijkt aan verschillende scenario’s te werken, waar men ons nog niets over wil zeggen. Dit omdat men nog volop in overleg is met diverse betrokken belangenorganisaties, verenigingen, etc. Kortom, samen met u en anderen zal na afweging waarschijnlijk tot een bepaalde variant worden gekomen. Men hoopt daar dit jaar uit te kunnen komen, waarna wellicht eind 2010-begin 2011 met de uitvoering hiervan kan worden gestart.

Dit bovenstaande heeft geleid tot de door u aangehaalde publicatie, nogmaals, versie 2 van een bij ons reeds in 2005 bekend zijnd voornemen.
We hebben de vermoedelijke startdatum hierin aangepast, maar helaas ook het aantal woningen laten staan. We hádden echter de tekst ‘aantal woningen nog niet bekend’ moeten vermelden. Helaas is dat niet gebeurd, waardoor wij de indruk wekken dat er besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hier is echter geen sprake van.

Afgesproken is dat wij rond de zomer nog eens contact met de gemeente mogen opnemen, om de voortgang van het bovenstaande te mogen vernemen. Afspraak met betrokken redactiemedewerker is, om tijdens dit onderhoud, specifiek stil te staan bij het geplande/gewenste aantal woningen. Mocht daar dan nog steeds niets over gezegd kunnen worden, zullen wij de tekst voorzien van de toevoeging; aantal woningen nog niet bekend.

Ik bied u bij dezen mijn excuses aan voor het ontstane misverstand, en hoop dat dit bij dezen uit de wereld is.

Met vriendelijke groet,

Erwin den Hartog
Hoofd Bouwdata
Sdu Uitgevers b.v.

3 reacties

  1. Fred op 14 maart 2009 om 09:54

    Toch weer die dubbele agenda van onze volksvertegenwoordigers ??

  2. Gertjan Huijbens op 15 maart 2009 om 06:07

    Interessant bericht, al lijkt het me wat al te voorbarig van Cobouw. Ik heb het aan onze redactie gemaild, wellicht doen we er iets mee in de IJmuider Courant.

  3. Floor Bal op 16 maart 2009 om 17:08

    In de woonvisie wordt in 2005, algemeen, Velserbroek een bouwopgave van 460 woningen als locatie genoemd. In de advertentie c.q. bouwbericht van Cobouw wordt explisiet de locatie Hofgeest / Buitendijk genoemd. Dit was in de oude stukken (woonvisie en structuurvisie) echter nog niet zo specifiek benoemd.

Laat een reactie achter