Nalatigheid communicatie WVG resulteert in geruchten

Het is niet gek dat er diverse geruchten zijn ontstaan ten gevolge van het communicatie gebrek richting raadsleden en bevolking naar aanleiding van de toepassing van de WVG op het gebied Grote Buitendijk – Hofgeest.

Als we even terugkijken naar de ‘historie’ van de gang van zaken, dan is het ten eerste uitermate merkwaardig dat na de ook al omstreden Beeckesteijn deal niet meteen de WVG is ingesteld op het hele gebied. Die deal werd in die tijd door wethouder Baerveldt verklaard door juist te willen voorkomen dat er met een zogenaamde artikel 19 procedure door project ontwikkelaars zou kunnen worden gebouwd. Toen al moet iedereen geweten hebben dat het stuk land van Rutte net zo makkelijk ten prooi zou kunnen vallen van een project ontwikkelaar. Dat blijkt dus niet te zijn gebeurd.

plein45.jpegOok wethouder Korf heeft zich daar in de afgelopen jaren kennelijk helemaal geen zorgen over gemaakt. De gebroeders Rutte hebben natuurlijk alle recht te verkopen wat ze willen. Netjes is het allemaal niet. Deel uitmakend van de werkgroep in de afgelopen zomer, wisten de broers welke bezwaren er waren tegen massale woningbouw in het gebied. Ze hebben de werkgroep gewoon gebruikt om met ‘voorkennis’ de beste deal te kunnen maken. Onze bezwaren dat er destijds wel heel erg veel belanghebbenden uit het gebied Hofgeest aanwezig waren en geen enkele pachtende boer uit het gebied Grote Buitendijk, werden door de aanwezige ambtenaar en de projectleider meteen van tafel geveegd. De samenstelling en werkwijze van de werkgroep werd niet aangepast.

Ook na de uitkomsten van de werkgroep afgelopen zomer, waarbij de gemeente juist massaal wil bouwen, ook op de plek die nu in bezit is van de projectontwikkelaar KOM uit Katwijk, nam wethouder Korf geen maatregelen om speculaties op het stuk te voorkomen. Of dit nu bewust of onbewust is gebeurd vormt een bron voor geruchten. Het zou de wethouder zieren wanneer zij niet zou wachten met het geven van een verklaring omtrent de gebeurtenissen. Inmiddels staat de krant vol met berichten en verschillende raadsleden maken de messen scherp voor de volgende raadsvergadering op 12 februari.

Als actiegroep hebben we hier tweeledige gedachten over. Enerzijds wil wethouder Korf positief meewerken aan een alternatief ontwikkelingsmodel, uitgaande van de modellen 4, 5 en 6, waarbinnen we samenwerken met VSV en Westwijk. Ook heeft de wethouder toegezegd nog eens naar de getallen te willen kijken aangaande de noodzaak tot woningbouw en wilde ze ook nog model 6 laten doorrekenen. Allemaal wensen van de gemeenteraad, die ze op 15 januari had toegezegd.

Anderzijds is ook bekend dat de wethouder zelf heeft gezegd een voorkeur te hebben voor model 3, het ambtenarenplan van Warmerdam. Dat had ze niet moeten doen, want juist dat plan had het stuk grond nodig dat nu door KOM is aangekocht. En dat past nu mooi in het plan van Warmerdam.

Als je als gewoon burger deze gebeurtenissen dan nog eens afzet tegen de gebeurtenissen rondom wethouder Bokking ten aanzien van het communicatiebeleid richting burgers, dan zal de gemiddelde inwoner de gemeente Velsen de politiek voor de zoveelste maal de rug toekeren. Het is dan niet gek dat gisteravond bij de inspraak voor het maken van een functieprofiel voor een nieuw aan te stellen burgemeester slechts een handjevol burgers aanwezig waren.

2 reacties

 1. Fred op 5 februari 2009 om 10:00

  Wederom blijkt dat de politiek een dubbele agenda heeft en derhalve niet te vertrouwen is.
  Men wist toch al geruime tijd dat de grond van Rutte was??
  Lekker opgelet dames en heren politici.
  Spelen jullie nu een spelletje of hebben jullie echt zitten slapen?

 2. Peter Luit op 6 februari 2009 om 08:00

  Deze wet is net zoals andere wetten nogal complex. De wet staat hier: https://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=10782-002/session=059279989317033/action=javascript-result/javascript=yes.

  Wie wil de hoofdzaken samenvatten?

Laat een reactie achter