B&W blijven vasthouden aan bouwopgave van provincie, model 6 is doorgerekend

B&W van de gemeente Velsen blijven vasthouden aan de door de provincie gevraagde aantallen woningen voor de gemeente Velsen. Wel is gebleken dat per 1 januari 2008 inmiddels netto 1000 woningen zijn gerealiseerd, zodat per diezelfde datum nog 1800 woningen gebouwd zouden moeten worden.

getallen.jpegDat blijkt uit berekeningen die door Democraten 66 Velsen aan B&W zijn gevraagd tijdens de laatste ‘Raads Carrousel’ op 15 januari jl. In de aan de raadleden verstrekte stukken wordt overigens vermeld dat de bouw opgave van de provincie puur bedoeld is voor woningbouw voor eigen behoefte binnen de gemeente grenzen.

Dat betekent dat tot en met 2015 (vanaf 1 januari 2008) nog 1800 woningen gebouwd zouden moeten worden verdeeld over de gehele gemeente. Dat zijn zo een 225 woningen per jaar. Als je dat aantal vervolgens verdeeld over de verschillende woonwijken IJmuiden, Driehuis, Santpoort Noord, Santpoort Zuid, Velsen Zuid, Velsen Noord en Velserbroek, dan komt het per wijk neer op zo een 32 woningen per jaar. Kijkend naar Velserbroek, zou dat neerkomen op ca. 250 woningen, uitgaande van een gelijke verdeling over alle wijken. Deze 250 woningen zouden volgens het nu te ontwikkelen alternatieve model makkelijk op de nu nog bestaande VSV terreinen kunnen worden gerealiseerd in combinatie met een gedeeltelijke ontwikkeling van het gebied Hofgeest.

Verder is ook ons model 6 doorgerekend. Het model gaat uit van 247 woningen, waarvan er ‘slechts’ 91 op gemeentegrond kunnen worden gebouwd. Zonder dat de rekengrondslagen worden uitgelegd heeft de gemeente berekend dat model 6 een negatief resultaat boekt van 2,7 miljoen euro. Met dit getal, kunnen we net zo min als met alle andere voorgestelde getallen niet zo heel veel. Belangrijk is echter wel dat de gemeente het gebied kostenneutraal wil ontwikkelen. Dus ‘nul’ is voldoende!

Met het nu in ontwikkeling zijnde alternatief hopen we dat wel te bereiken.

Gemeente Velsen vond het kennelijk niet noodzakelijk deze gegevens rechtstreeks te versturen aan de Actiegroep Velserbroek Oost

Laat een reactie achter