We maken de politieke balans op

Een inschatting rondom het besluit Grote Buitendijk is op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken natuurlijk niet heel gemakkelijk te maken. We doen toch een poging, nadat we in de afgelopen weken alle partijen hebben gesproken.

Maar voordat we dat doen, eerst even zicht op de huidige zetelverdeling binnen de politiek en de samenstelling van de coalitie:

PvdA: 8 zetels, VVD 5 zetels, SP 4 zetels, CDA 4 zetels, Velsen Lokaal 3 zetels, LGV 3 zetels, D66 Velsen 2 zetels, Groen Links 2 zetels, Christen Unie 2 zetels. Gezamenlijk aantal zetels: 33. De coalitie bestaat uit PvdA, VVD, CDA en D66 Velsen. Samen vormen zij de meerderheid met 19 zetels.

Nu wat rekenwerk. Van D66 Velsen is bekend dat zij niet voor het bebouwen van de Grote Buitendijk zijn. Er blijven daarmee – als D66 Velsen ook daadwerkelijk tegenstemt – 17 zetels over binnen de coalitie die een meerderheid voor plan 3 zouden kunnen vormen. Ondanks alle nuances die PvdA noemt met betrekking tot woningbouw, kan toch worden geconcludeerd dat zij voor plan 3 van hun eigen wethouder zullen stemmen. CDA zal daar zeker in meegaan, ondanks het feit dat hun mening nooit helder vast is komen te staan. Alleen de VVD zou dus nog kunnen zorgen voor een ommedraai. Als zij tegen stemmen, dan hebben zij samen met de kleinere partijen de meerderheid, zijnde 21 zetels, ervan uitgaande dat Velsen Lokaal, LGV, Groen Links en de Christen Unie tegen plan 3 stemmen.

Vanuit partijpolitieke uitgangspunten zou de VVD – in tegenstelling tot hun huidige visie – , net zoals SP en LGV voor plan 7 moeten zijn: nieuwbouw op de huidige VSV terreinen en verhuizen van VSV naar de Grote Buitendijk. Het is dus de vraag of de VVD wethouder Korf laat vallen in dit keuzevraagstuk of toch instemt met het naar voren geschoven ambtenamerenplan model 3.

En het antwoord op die vraag wordt natuurlijk beïnvloed door de gedachte dat volgend jaar nieuwe verkiezingen het politieke landschap daardoor wel eens ingrijpend zou kunnen veranderen. Want als de VVD binnen de coalitie met D66 Velsen alleen komt te staan, dan is het nog meer de vraag of een verkiezingsuitslag nog wel kan resulteren in een werkbare coalitie. Als PvdA en CDA dan niet meer met VVD verder zouden willen, dan moet de VVD een meerderheid zien te halen met de (nu nog) kleinere partijen. Een positie die de VVD waarschijnlijk niet op voorhand zal omarmen.

Nog moeilijker is de inschatting op de kans voor model 6. Het model werd weliswaar door wethouder Korf ter studie aanbevolen aan de gemeenteraad, maar een doorslaggevend oordeel hebben we van geen enkele partij waargenomen. Wel werd meermalen de suggestie gewekt dat model 6 vooral naar voren geschoven om de democratie de ‘helpende hand’ te bieden, zonder dat het plan verder daadwerkelijk serieus zou worden genomen.

Gezien de langdurigheid van dit proces is het echter wel voorspelbaar dat een keuze zal worden gemaakt op basis van de politieke verhoudingen en dus niet op basis van inhoudelijke argumenten. Het gevoel dat de Grote Buitendijk het succesje van deze coalitie moet worden en daarmee de bestuurlijke ramp van het Centrumplan te willen verdringen, stapelt zich wel heel erg op. De enige hoop is nog de toespraak die de burgemeester gisteren hield tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar hij met geen woord over de Grote Buitendijk sprak. Heel misschien is in de wandelgangen de stekker al uit dit politieke project getrokken om de verkiezingen vrij baan te geven.

Tot slot nog dit. Kijkend naar de huidige financieel economische stuatie, zou elk besluit te vroeg zijn. Laat de politiek zo verstandig zijn, eerst 2009 te overleven en dan weer opnieuw bezien hoe de woningmarkt zich onder totaal nieuwe omstandigheden zal gaan ontwikkelen.

Laat een reactie achter