College B&W: 'Woningbouw Grote Buitendijk heeft geen prioriteit'

‘VSV heeft prioriteit bij plan’ klinkt de titel van een artikel over de situatie rondom de plannen aangaande het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest in de IJmuider Courant van vandaag.

Het lijkt erop dat er de afgelopen 2 weken meer is gebeurd, dan men logischerwijs in die periode had kunnen vermoeden. In de kop van het artikel wordt namelijk gesteld dat niet woningbouw, maar voetbalclub VSV de prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van het gebied. Dat zouden B&W richting de gemeenteraad te hebben gecommuniceerd.

Even de feiten tot nu toe op een rij:

– er zijn vanuit de werkgroep 5 plannen voorgelegd aan B&W
– wethouder Korf gaf voorkeur aan plan 3 – de ambtenaren variant, ter beoordeling richting de gemeenteraad
– de actiegroep diende een 6e plan in met beperkte woningbouw, hetgeen als serieus alternatief aan de gemeenteraad door wethouder Korf werd voorgelegd
– op 15 januari zouden deze 6 plannen worden besproken, er zouden vragen worden gesteld aan de leden van de werkgroep
– op 29 januari zou de gemeenteraad een uiteindelijke beslissing nemen

De voorkeur van wethouder Korf doet er politiek gezien niet toe. Niet de wethouder, maar de gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing. Dat B&W nu naast variant 3 ineens VSV de prioriteit zou geven, is zeer merkwaardig te noemen. Het artikel geeft daarbij wel aan dat B&W vooralsnog niet af zouden willen zien van de bouw van 350 woningen.

In feite is dit een zevende variant die gebaseerd is op al eerder gedane voorstellen om VSV te verhuizen naar de Grote Buitendijk en woningbouw te realiseren aan de Broekeroog. Dit al zeer oude plan is meermalen van tafel geveegd door met name ambtenaren. Of B&W in het artikel bedoelt dat zij nu wel woningbouw wil realiseren op het nu bestaande VSV terrein, is niet duidelijk.

Daarmee gebeurt in feite wat kon worden voorspeld. Er zijn veel meer varianten denkbaar dan hetgeen nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De huidige actuele economische situatie doet daar nog een schepje onzekerheid bovenop. Al deze aspecten kwamen ook al aan de orde tijdens de laatste uitzending van ‘Velsen Centraal’ van SeaportTV.

Als de opgetekende inhoud van het artikel op waarheid berust, dan is de kans groot dat de raadsleden dit proces voorlopig terzijde schuiven en op 29 januari geen beslissing nemen op basis van nogal wat dwalingen van B&W. De kans is dan groot dat het huiswerk opnieuw gedaan moet worden. En dat zou goed nieuws zijn, want we hebben al eerder gesteld dat de basis waarop nu een beslissing zou moeten worden genomen, wel heel smal is geworden, kijkend naar de nieuwe actualiteit van vandaag.

Laat een reactie achter