Raadsleden CDA, VL, VVD en SP: gemengde gevoelens over plan 6

De raadsleden van CDA, Velsen Lokaal, VVD en SP reageren met gemengde gevoelens op het door ons ingebrachte plan 6. De partijen willen er wel naar kijken maar doen geen enkele toezegging over de wijze waarop ze dat zullen doen.

Gisteren werden door leden van de actiegroep Velserbroek 4 partijen bezocht, waarmee plan 6 werd doorgesproken.

De volgende vragen kwamen aan de orde:

• Wat vond u inhoudelijk van ons model de Buitens-strook.
Wat gaat u met het model doen (bent u van plan het mee te nemen in de besluitvorming).

• Bent u met ons van mening dat er zeer eenzijdige modellen zijn ingebracht, allen uitsluitend voortkomend uit één belang en weinig integraal.

• Bent u met ons van mening dat er een bijzonder traject heeft plaatsgevonden. Een weinig democratische of inhoudelijk evenwichtige groep bedenkt wat modellen. Er zou geen keuze gemaakt worden, het was uitsluitend als inventarisatie bedoeld. En vervolgens maakt het college toch een keuze.

• Vindt u het, met het oog op de voorspelde krimp van de bevolking, de verrommeling van randen van steden en de snel teruglopende vraag naar woningen door de kredietcrisis verstandig om nu grootschalig te gaan bouwen. Neem geen onomkeerbare beslissingen.

• Bent u met ons van mening dat Velserbroek gelijkwaardig moet zijn aan de andere gemeentedelen in Velsen, die allen beschikken over behoorlijk wat groen en ruimte ín de wijk en uitloopstroken om de wijk.

Beest.jpgCDA is van mening dat plan 6 te laat komt, omdat het niet volledig is doorgerekend. Zij hadden dat plan liever als onderdeel van het werkgroep overleg gezien. Plan 6 is echter ontstaan omdat het werkgroep overleg zo beroerd is verlopen. Dat het nog niet helemaal is doorgerekend heeft te maken met de tegenwerking van ambtenaren die ons moeten voorzien van basisgegevens om de berekeningen te kunnen maken. CDA vindt het plan daardoor ‘appels met peren vergelijken’. CDA zegt echter niet plan 6 terzijde te schuiven en zal het plan dus in de fractie behandelen.
(foto: fractievoorzitter CDA: Rober te Beest, bron: velsen.nl)

vos.jpgVelsen Lokaal reageert positiever en vindt het plan een overweging in het totaalbeeld wel waard. Een mening over de werkelijke invulling van woningbouw in dat plan kon nog niet gegeven worden, omdat de fractie zich nog in zijn geheel moet buigen over het plan. Er wordt niet verwacht dat er voor het einde van het jaar een reactie op gegeven kan worden, omdat het punt ‘Grote Buitendijk’ voor de volgende raadsvergadering volgende week niet op de agenda staat. Overigens is Velsen Lokaal wel van mening dat Velserbroek meer dan voldoende ‘groen’ in haar woonomgeving heeft in vergelijking tot andere delen van de gemeente. Daarbij wordt vooral verwezen naar Spaarnwoude en het ‘stadspark’.
(foto: fractievoorzitter Velsen Lokaal: Marianne Vos-Vester, bron: velsen.nl)

Dreijer.jpgVVD houdt vast aan afspraken die al ruim 10 jaar geleden binnen de partij zijn gemaakt. De partij was, is en blijft voor woningbouw langs de Grote Buitendijk. Wel wil de partij kijken naar de getallen die daarbij worden gehanteerd, de motie vanuit de raad om alle bouwopgaven van de provincie opnieuw te bekijken wordt door de VVD gesteund. De VVD zei toe ook plan 6 in de fractie te willen bespreken.
(foto: fractievoorzitter VVD: Beryl Dreijer, bron: velsen.nl)

Vrijhof.jpgOok SP heeft een oud partij standpunt, welke echter niet overeenkomt met de modellen die aan de raadsleden zijn voorgelegd. SP is van mening dat alleen de VSV voetbalvelden zouden moeten verhuizen naar de Grote Buitendijk en dat woningbouw moet gaan plaatsvinden op de huidige VSV lokatie. SP vindt dat ze daarmee tegemoet komt aan de wens van ‘groen’ voor de bewoners langs de Grote Buitendijk met daarnaast een invulling van de woningbouw wens van de provincie.
(foto: fractievoorzitter SP: Frits Vrijhof, bron: velsen.nl)

In de komende weken zullen ook alle overige partijen worden benaderd. We hopen met plan 6 de politieke meningen te kunnen beïnvloeden, zodat het besluit omtrent de toekomst van het woongebied Grote Buitendijk op meer realistische gronden kan worden genomen. We hebben het vermoeden dat de vermoeidheid rondom de Grote Buitendijk begint toe te nemen. Het dossier is inmiddels al uitgegroeid tot flinke stapels papier, waar onlangs ook nog het resultaat van de werkgroep aan werd toegevoegd. Dat deze stapel papier een niet realistische weergave was van hetgeen daadwerkelijk zou hebben moeten gebeuren, is alle raadsleden echter wel duidelijk geworden.

Discussieer vanaf 10:30 live mee over de meningen van de raadsleden:

2 reacties

 1. J.L. van Erven op 5 december 2008 om 13:44

  Ik ben het eens met het standpunt van de heer Vrijhof (SP). Verhuis VSV naar de weilanden tegenover de Grote Buitendijk. Zorg daarnaast voor een echte speeltuin met clubhuis voor de jeugd. Laat het kleine stukje natuur in Velserbroek met grazende koeien toch intact. Verwijzingen naar stadspark en Spaarnwoude zijn goedbedoeld, maar Spaarnwoude bijvoorbeeld is voor ouderen (en die zijn er steeds meer) zonder eigen vervoer slecht bereikbaar. Juist dat stukje groen met een bankje hier en daar, waar je dagelijks even naar toe kunt wandelen is zó belangrijk.

 2. Gerard Swier op 5 december 2008 om 15:05

  Ik vind het standpunt van CDA te laat, een onzinnige de gemeenteraad moet er nog over beslissen!
  Velsen Lokaal vind dat er in Velserbroek voldoende groen is,ten vergelijking met andere delen van de gemeente. De gemeente is inderdaad goed bezig om de hele gemeente vol te bouwen, de Komeet is daar wel het mooiste voorbeeld van. Het stadspark mag die naam niet eens dragen, dat is een klein stukje groen met een skate baan.
  De VVD zou is moeten kijken of alles vol bouwen in het voordeel van de gemeente is, al het verkeer staat straks letterlijk vast. Het is nu al een groot probleem om de Velserbroek in en uit te komen.
  Het standpunt van de SP verhuizen van VSV en daar huizen bouwen lijkt op het oog redelijk, maar we hebben geen behoefde aan meer huizen en om de VSV spelers naast de A9 met alle uitstoot hun longen uit het lijf te lopen lijkt me ook niet verstandig. Moet VSV ook niet willen. Dat is mijn standpunt

Laat een reactie achter